Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2712
Title: İşletmelerde personel seçme ve yerleştirmede yetkinlik yönetimi: Bir araştırma
Other Titles: Competency management for employee selection and recruitment in enterprises: A research.
Authors: Gürel, Armağan
Advisors: Esin Barutçu
Keywords: Yetkinlik
İnsan Kaynakları
Personel Seçme ve Yerleştirme
Compentency
Human Resources
Employee Recruitment and Appointment
Abstract: Bir işletmeye yön veren ve onu başarıya veya başarısızlığa götüren en önemli öğe insan gücüdür. İnsan gücünün, işletmenin gerçek gereksinimini karşılayacak düzeyde ve yetenekte bulunması ve bunlar arasında en yararlı olanlarının seçilmesi, İnsan Kaynaklarının doğru ve en etkin şekilde kullanılmasının birinci basamağıdır. Yetkinlikler ise, mükemmel performansın elde edilmesinde ayırt edici olan bilgi, beceri ve tutumları kapsayan gözlemlenebilir davranışlardır. Doğru tespit edilmiş yetkinlikler, uygun işe uygun eleman seçiminde ve çalışan ve şirket açısından yüksek performansa ulaşılmasında önemlidir. Geleneksel iş tanımına dayalı personel seçme ve yerleştirme fonksiyonu, içinde yer aldığı ortam fazla değişmeyen örgütler için hala uygun adayları sağlamakla birlikte, son on yılda iş dünyasına hakim olan ve her geçen gün hızını artıran değişim ortamında gerekli dinamizmi sağlayamamaktadır. Yetkinlik bazlı işe alma ya da iç eleman hareketleri, her bir pozisyon için tanımlanmış olan yetkinlikler sayesinde elemanlardan tam olarak ne istendiğine dair daha açıklayıcı tanımlar, dereceler ve gerçek yaşamdan örnekler içerir. Yetkinlikler sayesinde işi yapacak olan kişi, tanımları, gerçek yaşamdan davranış örneklerini ve üstün performansı ortalama performanstan ayıran örnekleri açıkça görerek kendisinden ne beklendiğine dair objektif bir bilgiye sahip olur. Yetkinlik bazlı seçme ve yerleştirme sistemleri genellikle büyük sayıda olan işe başvuranların arasından küçük sayıda güçlü adayların hızlı ve verimli bir şekilde seçilmesi metotlarına odaklanmıştır ve bu çalışmada eleman seçme ve yerleştirme sürecinde yetkinliklerin önemi, nasıl belirlendikleri, süreç, uygulama ele alınmış, uygulamanın ne şekilde yapıldığı ve işletmeye nasıl bir katma değer sağladığı ortaya konmaya çalışılmaktadır.
The most significant factor, which directs an enterprise and determines its success, is its human power. It is the first step of using the Human Resources in a correct and efficient way to find the human power, which is at a level and competency to meet the real requirements of an enterprise, and to select the most suitable ones among them. Competencies are the observable behaviors like required knowledge, skills and attitudes, which are the discriminating factors for the achievement of excellent performance. Correctly determined competencies are significant for the selection of the correct employee and for the achievement of high performance for both the employee and the company. The selection and decision models, still provide the suitable candidates for those enterprises which operate in rather a more stable environment; but cannot provide the necessary dynamism required in the environment of change with an accelerated speed in the last ten years. However, competency based recruitment or inner employee movements include more clear grades, samples from real life and definitions about what is exactly expected from the employees by means of competencies defined for each position. The person who will perform the job will have an objective idea about what is exactly expected from him / her by seeing the clear definitions, behavior samples from real life and the samples that discriminate the difference between excellent performance and average performance. Competency based recruitment and appointment systems focus on the recruitment methods, which help fast and efficient selection of minimum number of strong candidates out of too many applicants. We have examined the importance of competencies in the recruitment and appointment process, determination of competencies, the process itself and a practice; and we have tried to expose the way this practice is done and the value added that this practice have provided for that enterprise in this work.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2712
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Armagan Gurel.pdf1.4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

336
checked on May 6, 2024

Download(s)

700
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.