Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/27151
Title: Dış ticaret hadleri, dünya petrol fiyatları ve döviz kuru ilişkisi, yapısal var analizi: Türkiye örneği
Authors: Güneş, Sevcan
Gürel, Sinem Pınar
Cambazoğlu, Birgül
Keywords: Dış Ticaret Hadleri, Dünya Petrol Fiyatları, Döviz Kuru, SVAR, Türkiye Ekonomisi
Publisher: Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
Abstract: Dış ticaret hadlerine gelen dışsal şoklar küçük ülkelerde göreli fiyat düzeltmesini döviz kuru değişimleri yolu ile yapmaktadır. Ham petrol fiyatlarındaki şoklar da döviz kurunu etkilemektedir. Bu nedenle Türkiye’de 1995Q1-2010Q2 dönemi için, reel döviz kuru, dış ticaret hadleri ve dünya petrol fiyatları endeksleri Yapısal VAR modeli ile test edilmiştir. Sonuçlara göre; dış ticaret hadlerinde yaşanan bir şok reel döviz kurunu aynı yönlü fakat sürekli azalarak etkilemektedir ve reel döviz kurunda yaşanan değişimlerin yaklaşık %6’sı dış ticaret haddi ile açıklanmaktadır. Dünya petrol fiyatlarında ortaya çıkan bir şok ise reel döviz kurlarının hızla düşmesine yol açmakta ve reel döviz kurundaki değişimlerin yaklaşık %21’ini açıklamaktadır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/27151
ISSN: 2147-9194
Appears in Collections:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1-pdf_1.pdf377.59 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

124
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

48
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.