Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2720
Title: Örgütlerde çatısma ve yönetimi, Denizli'de bir örnek
Other Titles: Organizational conflict and conflict management, a sample in
Authors: Ayşe İrmiş
Kösehan, Aybala
Keywords: Çatısma
Çatısma yönetimi
Çatısma nedenleri
Conflict
Organizational conflict
Causes of conflict.
Issue Date: 2005
Abstract: Çesitli düzeylerdeki uyusmazlık ve tutarsızlıgı ifade eden çatısma kavramı, tarih boyunca çok çesitli bilim dallarının ilgilendigi bir konu olmustur. Çatısma kavramının ve çatısma yönetiminin yönetim bilimi açısından önemi büyüktür. Günümüzde kabul edilen görüse göre, çatısmalar örgütsel yasamda kaçınılmazdır; çatısmaların olumsuz yönleri kadar örgüt açısından olumlu sayılabilecek yönleri de bulunabilir. Çatısma örgüte rekabetçi bir ruh kazandırabilecegi gibi örgüt için gerekli olan degisim ve yeniligin itici gücüdür. Bünyesinde çatısmalar olmayan bir örgüt, gelismeyi saglayacak iç dinamiklerin önemli bir kısmından yoksundur; duragandır; heyecansızdır. Belli bir düzeye kadar çatısma, örgütün rekabetçi piyasa kosullarında varolabilmesi için gereklidir. Ancak sunu da belirtmek gerekir ki, yüksek düzeyde çatısmanın örgüt performansı üzerinde olumsuz etkileri vardır. Optimum miktarı asan çatısma örgütü kaosa sürükleyerek çalısanların enerjilerini örgüt amaçlarına yönlendirmekten alıkoyarak, bosa sarfetmelerine neden olur. Çatısmalar kaçınılmaz olduguna göre yöneticiye düsen, ortadan kaldırılması mümkün olmayan çatısmayı, organizasyonun yasamasına ve gelismesine katkıda bulunacak yönde yönetmektir. Günümüz is dünyasında çatısma kavramı ve çatısma yönetimi yöneticiler tarafından hassasiyetle ele alınması gereken bir konudur. Örgütlerin etkinligini artırıcı ve azaltıcı yönlerinin iyi teshis edilip dogru bir sekilde yönetilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, yönetilmeyen veya yanlıs bir sekilde yönetilen çatısmanın örgüte maliyeti büyüktür. Rekabetçi kosulların hüküm sürdügü piyasada, yöneticilerin basarılı olması için çatısma yönetimi hakkında bilgi sahibi olması ve çatısma yönetimi becerilerini gelistirmesi gerekmektedir. Bu çalısmada önce örgütlerde çatısma ve yönetimi ile ilgili teorik yapı olusturulmus, örgütlerde çatısma ve yönetimi ile ilgili literatür taraması sonucu elde edilen teorik bilgiler verilmistir. Daha sonra, Denizli ilinde faaliyet gösteren bankalarda gerçeklestirilen uygulama çalısmasına yer verilmistir
The concept of conflict, which is used to explain various levels of incompatibility and inconsistency has become the subject of different kinds of sciences for ages. In managerial sciences, the terms conflict and conflict management have great importance. According to widely accepted view, conflict is inevitable part of organizational life; conflict as well as dysfunctional outcomes has also functional outcomes. Conflict provides organizations with competitive spirit and gives power for change and innovation. An organization in which there is absence of conflict, is stable, lack of enthusiasm and lack of dynamics that is essential for organization to enhance. For organizations to survive in the competitive market environment, an optimum amount of conflict is needed. Besides that, too much conflict is harmful to organizational performance. Conflict beyond the optimum level directs organizations into chaos, takes employees away from channeling their energies toward the achievement of organizational goals; instead cause employees to waste their energies. As conflict is inevitable and can not be totally eliminated, seniors must manage the conflict in a way that keeps organization to survive and prosper. In business world, the concept of conflict and its management must be handled sensitively by managers. Characteristics of conflict which increase and decrease organizational effectiveness must be properly diagnosed and conflict must be managed in a proper way. The conflict which is not managed or poorly managed will have high cost. In the market place where the competition is prevalent, managers must own more information about conflict management and must develop their conflict managerial skills. In this study that is related to organizational conflict and its management, firstly a theoretical framework is constructed, a theoretical knowledge about organizational conflict and its management that is gained after the literature survey is presented. And then a research based upon the theorotical framework conducted on the banking sector in Denizli is presented
URI: https://hdl.handle.net/11499/2720
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aybala Kosehan. pdf1.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.