Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/27207
Title: Davulcutepe Mevkii’nde bulunan antik yerleşim üzerine ilk bulgular
Other Titles: First discoveries about the ancient settlement on Davulcutepe area
Authors: Sezgin, Tunç
Okunak, Mehmet
Issue Date: 2006
Abstract: Davulcutepe Mevkii’nde tespit ettiğimiz antik yerleşim, Akdağ silsilesinin devamı olan Davulcutepe’de (Topatan) yer almaktadır. Yerleşim, modern Denizli İli’nin merkezini de içine alan Antik Lykos Ovası’nı gören bir noktada kurulmuştur. Davulcutepe Mevkii’ndeki yerleşme, konum olarak antik yolla Tabai Ovası’ndan Lykos Ovası’na gelenleri ovaya girmeden önce kontrol edebilmektedir. Böylece etrafı surlarla çevrili olan yerleşme kontrol noktası olarakta kullanılmış olmalıdır. Yerleşmenin içinde bulunan yüksek kayalık alanda, kayaya oyulmuş veya düzeltilerek yapılmış yapılar ve niş, burada yaşayanların dini ihtiyaçlarını karşıladıkları kutsal mekanların olduğunu göstermektedir. Yerleşme içinde ana kayadan koparılmamış ve kanalı açılmış blok izleri görülmesi taş ihtiyacının karşılandığı ocaklarının varlığını kanıtlamaktadır. Yerleşmede karşılaşılan yapılar, Hellenistik sur duvarları, kayaya oyulmuş A Yapısı, basamaklı kaya yapısı, kaya yüzündeki niş, chamosorion ve taş ocağıdır. Yerleşmede yapılan araştırmada Demir Çağı’ndan Erken Bizans Dönemine kadar tarihlenen seramik parçaları, MS.1. yüzyıla tarihlenen binici ve atın betimlendiği adak kabartması, Roma Dönemi’ne tarihlenen üç Grekçe yazıt parçası ve Bizans Dönemi’nde ikinci kez kullanılmış mimari bloklar ele geçmiştir.
The settlement that we determined, takes place at Davulcutepe (Topatan) locality which is the continuity of the Akdağ chain. The settlement had been founded on a point that is overlooking to the ancient Lykos Plain which concern modern city of Denizli. She can control the people coming to the Lycos Plain from Tabai Plain by the ancient road before entering the plain. Thus, the settlement which is surrounded by city walls would have used as both checkpoint and a military base. The straigtened and rock-curved contructions and the niche which constructed into the high rocky area within the settlement, make us think the existence of religious buildings. Traces of blocks, left without tearing off from the main rock, prove the existence of stone quarries which ceased stone needs. The buildings that have seen at the settlement are Hellenistic city walls, Building A which has curved into rock, rock building with stairs, niche on the rock facade, chamosorion and stone quarry. During our survey at the settlement, pottery fragments dated from Iron Age to Early Byzantine Period, three Greek inscription fragments dated to the Roman Period, dedication relief representing the rider and horse which is dated to the 1st century A.D., and architectural blocks which were used fort he second time in Byzantine Period are found.
URI: https://hdl.handle.net/11499/27207
ISBN: 978-975-6992-20-3
978-975-6992-18-0
Appears in Collections:Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T Sezgin-M Okunak_Davulcutepe Mevkii’inde Bulunan Antik Yerleşim Üzerine İlk Bulgular.pdfYayınlanmış Bildiri Dosyası33.37 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 29, 2023

Download(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.