Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2727
Title: Emine Işınsu'nun romanlarında söz dizimi
Other Titles: Syntax in the novels by Emine İşinsu
Authors: Biray, Nergis
Karakurt, Aynur
Keywords: Sözdizimi
Sentaks
Cümle tahlili
Grammar
Syntax
Sentence Analysis
Issue Date: 2007
Abstract: Edebî alanda eserler meydana getiren sanatçıların dili kullanma ? ekilleri, gündelik dilden oldukça farklıdır. Dil mimarları olan ? air ve yazarlar titizlikle, büyük bir özenle kullandıkları dilin sanat dili olma kabiliyetini, güzelli ? ini, zenginli ? ini ortaya çıkarırlar. Türk tarihine ve kültürüne ne kadar vakıf oldu ? unu eserleriyle bize gösteren yazar Emine I ? ınsu'nun romanlarındaki cümle yapısının nasıl oldu ? unu dolayısıyla Türkçeyi nasıl kullandı ? ını ara ? tırmayı yüksek lisans tezi olarak seçtik. ? ncelememizde yazarın ?Adsız Kahramanlar, Ak Topraklar, Atlı Karınca, Azap Toprakları, Bir Gece Yıldızlarla, Buka ? ı, Cambaz, Çiçekler Büyür, Havva, Kaf Da ? ının Ardında, Nisan Ya ? muru, Tutsak? adlı eserlerinden 555 adet cümle seçtik. Seçti ? imiz cümleleri geleneksel yöntemle, kelime grupları, cümle unsurları, cümle türleri ve yüklem-ö ? e ilgisi yönlerinde inceledik. ? ncelememiz sonucunda elde etti ? imiz bulguları de ? erlendirme bölümünde ele aldık. Ya ? ayan yazarlarımızdan Emine I ? ınsu'nun romanlarını sözdizimi bakımından inceleyerek hem günümüz Türk edebiyatından bir yazarımızın hem de ya ? ayan Türkçemizin özelliklerini tespit etmeye çalı ? tık. Ayrıca dilimizin, de ? i ? ik kelime ve kelime gruplarından olu ? mu ? cümle yapılarıyla en güzel ? ekilde sunulu ? unu gördük.
The way that the artists , composing works of art in literary field , used language is different from daily language. Poets and Authors , who are language architects, cautiously create the richness, excellence and competence of the language they have used with great care. We chose studying how Emine I/0nsu, a skilled novelist who proved she has been aware of Turkish history and language with her Works of art, used the language in her novels as Master of Arts Thesis. In our study we chose 555 sentences from the Works of the writer.(Nameless Heroes, Cockhorse, Torment Lands, A Night with Stars, Fetter, Acrobat, Flowers Grow, Havva, Behind the Kaf Mountain, April Rain, The Captive). As a result of our study we showed the findings in the evalualiation part. We tried to find out the charecteristics of our living Turkish by studying the novels of Emine I/0nsu , one of our successful writers , with regard to syntax. Besides, we experienced the presentation of our language in the best way with the sentences consisted of different words and word groups.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2727
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aynur Karakurt.pdf1.33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.