Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2729
Title: İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine ilişkin tutumları
Other Titles: Elementary students attitude towards social science
Authors: Ergin, Ayşe
Advisors: Hülya Çermik
Keywords: Sosyal Bilgiler
İlkögretim Ögrencileri
Tutum
Social Studies
Educational Students
Attitude
Abstract: Bu arastırmanın temel amacı, ilkögretim birinci kademe 4. ve 5. sınıf ögrencilerinin, sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarının neler oldugunu belirlemektir. Sözü edilen amaç çerçevesinde var olan durumu tespit etmek amacıyla tarama modelinden yararlanılmıstır. Bu nedenle iki bölümden olusan bir ölçek, arastırmacı tarafından hazırlanmıstır. Ölçegin birinci bölümünde ögrencilerin kisisel bilgilerine ait olmak üzere dokuz tane kisisel bilgi sorusu yöneltilmistir. kinci bölümde ise ögrencilerin sosyal bilgiler dersine ait tutumlarının neler oldugunu belirleme amacı tasıyan yirmi iki madde yer almaktadır. Ögrencilerin sosyal bilgiler dersine iliskin tutumlarını belirlemek amacıyla üçlü Likert tipi ölçek kullanılmıstır. Arastırmanın örneklemini, 2004?2005 egitim ögretim yılında Denizli il merkezinde bulunan ve random yöntemi ile seçilen yedi ilkögretim okulunda ögrenim görmekte olan dördüncü ve besinci sınıf ögrencilerinden toplam 370 tanesi olusturmaktadır. Verilerin analizinde ?SPSS 11.5 for Windows? programı kullanılmıstır. Arastırma ile elde edilen verilerin analizi sonucunda ilkögretim ögrencilerinin sosyal bilgiler dersine iliskin tutumlarının düzeyleri belirlenmistir. Ögrencilerin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarının genellikle olumlu oldugu tespit edilmistir. Anne babanın egitim düzeyi ve ögrencilerin cinsiyeti, ögrencilerin derse iliskin tutumları üzerinde farklılık yaratmamaktadır. Ancak sınıf düzeyi, ögretmeninin cinsiyeti, ögrencinin ögrenim gördügü okul ve birinci dönem sonundaki karne notu degiskenleri ile sosyal bilgiler dersine iliskin tutumları arasında anlamlı bir farklılık bulunmustur. Arastırmada elde edilen bulgular yorumlanmıs, arastırmaya iliskin önerilerde bulunulmustur.
The purpose of this study was to determine the 4th and 5th grade elementary school students attitudes toward social science classess. For this reason, a scale with two subscales designed by the researcher was administered to students. The first subscale consisted of 9 items mensured demographic information and the second subscale with 22 items assessed students attitude towards social siences class. 370 of the 4th and 5th grade students attending to seven elemantary schools in Denizli during 2004 -2005 academic year chosen randomly participated to the study. In order to determine the 4th and 5th grade elementary students attitudes toward social sciences all analysis were run by SPSS 11.5 for windows. There were no differences on the students attitude toward social science class neither in terms of gender nor parents education level. However, there were significant differences for class level,teachers gender the school to which students were attending and achievement levels of students 4th graders had more positive attitudes than 5th graders, female teacher students had more positive attitudes than male teachers students, students attending to schools in rural areas had more positive attitudes than students attending to schools in urban areas and students who had higher grades also had more positive attitudes towards social science class. mplications of the results were discussed and new suggestions were made.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2729
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ayse Ergin.pdf314.54 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

110
checked on May 6, 2024

Download(s)

470
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.