Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2731
Title: Sağlık hizmetleri pazarlamasında dış kaynak kullanımı ve sağlık işletmelerinde dış kaynak kullanımına yönelik bir uygulama
Other Titles: Outsourcing in health services marketing and an application at health organizations towards outsourcing
Authors: Karaca, Ayşe
Advisors: Süleyman Barutçuı
Keywords: Dıs Kaynak Kullanımı (DKK)
Sağlık Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri Pazarlaması
Outsourcing
Health Sevices
Health Services Marketing
Abstract: Küresellesme ve teknolojideki hızlı gelismelerin etkisiyle keskinlesen rekabet ortamında isletmeler, varlıklarını devam ettirebilmek veya büyüyebilmek için maliyetlerini düsürmek, kaliteyi yükseltmek, esneklik ve hız kazanmak zorundadırlar. Bu yüzden isletmeler, kaynaklarını etkin ve verimli olarak kullanabilmek amacıyla temel yeteneklerine odaklanarak, dıs kaynak kullanımı uygulamalarına yönelmekte ve uzmanlasmanın sagladıgı avantajlardan yararlanmaktadırlar. Uzmanlasmanın oldukça yüksek oldugu saglık sektörü, içinde yüzlerce hizmeti barındıran genis çaplı bir hizmet sektörüdür. Hastane isletmeleri kaliteli bir saglık hizmeti sunmak, diger hastane isletmelerine göre avantaj saglamak, maliyetleri düsürmek, etkinlik ve karlılıklarını artırmak, kalite hedeflerine ulasmak ve daha esnek ve dinamik bir yapıya kavusmak amacıyla çesitli arayıslar içerisine girmislerdir. Bu arayıs içerisinde dıs kaynak kullanımı uygulaması yaygın bir sekilde kabul görmüs ve son yılların en güncel uygulaması halini almıstır. Bu çalısmanın birinci bölümünde saglık hizmetleri; sektör, hizmet özellikleri, hizmetin pazarlanması ve hasta memnuniyeti açısından degerlendirilmistir. kinci bölümde dıs kaynak kullanımı uygulaması ele alınmıs ve bu uygulama saglık hizmetleri pazarlaması açısından degerlendirilmistir. Çalısmanın sonunda ise dıs kaynak kullanımının saglık hizmetleri ve saglık hizmetleri pazarlaması açısından uygulanabilirligini analiz etmek üzere kamu hastaneleri ve özel hastanelerin mevcut durumları incelenerek, hastane idarelerinden elde edilen bilgiler ısıgında sorunlar, avantajlar ve gelistirilebilecek iyilestirmeler ortaya konulmustur.
In the environment of competition which is sharpened by the effect of globalization and rapid changes in technology, organizations have to reduce their costs, increase their quality and gain speed and flexibility in order to survive or enlarge. So that, organizations focus on their core competencies and tend to use outsourcing in order to use their resources effectively and productively and benefit from the advantages of specialization. Health industry, in which specialization is rather high, is a wide industry that consists of hundreds of services. Health organizations entered into a search in order to provide high quality health services, get advantage in respect of other health organizations, decrease the costs, incresase the effectiveness and profitability, reach quality targets and have more dynamic and flexible structure. In such an approach, outsourcing is accepted widely and it became the most trendy application in recent years. In the first part of this study, health services are evaluated by the sector?s, the characteristics of the services?, the marketing of the services? and customer satisfaction?s point of view. In the second part, outsourcing is considered and this application is evaluated by the health services marketing?s point of view. In the last part of the study, existing conditions of several public and private hospitals are examined in order to analyze the feasibility of outsourcing from the health services? and health services marketing?s point of view and by the light of the information gathered from the hospital administrators, the difficulties, advantages and possible curement are brought up.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2731
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ayşe Karaca.pdf991.43 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

496
checked on May 27, 2024

Download(s)

1,632
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.