Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2732
Title: Error analysis in writing skill: A case study of private Pamukkale Eğitim Vakfi(PEV) primary school students within five semesters from grade 6th to grade 8th
Other Titles: Yazma becerisindeki hata analizi: Özel Pamukkale Eğitim Vakfı ilköğretim okulu öğrencilerinin 6.sınıftan 8.sınıfa kadar olan 5 dönem içerisindeki durum çalışması
Authors: Sığınç, Ayşegül
Advisors: Turan Paker
Keywords: Hata
Hata Tipleri
Hata Analizi
İngiliz Dili Eğitimi
Error
Error Types
Error Analaysis
ELT
Abstract: Bu çalışmanın amacı, yabancı dildeki dil öğrenme ve öğretme sürecindeki hata tiplerini ve bu hataların nedenlerini tanımlamak ve hata analizi bakımından öğrencilerin kompozisyonları aracılığıyla gelişimsel süreçlerini ortaya koymaktır. Bu çalışmaya Özel Pamukkale Eğitim Vakfı İlköğretim Okulu'nda eğitim gören 39 öğrenci katılmıştır. Bu öğrencilerin yazılı kâğıtları üç yıl boyunca 6.sınıftan 8.sınıfa kadar olan 5 dönemde toplanmış ve analiz edilmiştir. Veri toplamak için sadece öğrencilerin yazılı kâğıtları kullanılmıştır. Yazılı kâğıtları analiz edilirken önce hata tipleri belirlenmiş, daha sonra her hata tipinin sıklığı hesaplanmıştır. Verilere göre 13 farklı hata tipi belirlenmiştir. Bu hata tipleri artikel, yardımcı fiil eksikliği, yanlış kelime kullanımı, kural genelleme, kelime yazımı, yanlış zamir kullanımı, özne eksikliği, yanlış sözdizimi, özne-yüklem uyumu, kural sınırlama, edat eksikliği, yüklem eksikliği ve anadilden aktarım hatalarıdır. Veri sonuçlarına göre, hata yüzdeleri 3 yıl boyunca bir sınavdan diğerine değişirken, hata tipleri değişmemiştir. Ayrıca, öğrenci hatalarının çoğu 7.sınıfta artarken 8 sınıfta azalmıştır. Ancak, yanlış zamir ve anadilden aktarım hatalarında, hata yüzdeleri 7. ve 8. sınıfta düşmüştür. Artikel, kural sınırlama ve edat eksikliği hata tiplerinde öğrenciler 8. sınıfta hiç hata yapmamıştır. Veri sonuçlarına göre öğrenci hatalarının dilsel nedenleri diller arası ve diliçi olmak üzere iki ana hata tipine dayanmaktadır.
The purpose of the study is to describe the types and sources of errors in language learning and teaching process in a foreign language context as well as to present the developmental process of language learners in terms of error analysis through their written work. Thirty- nine students of Private PEV Primary School took part in this study. The exam sheets of these students were collected and the writing parts of these sheets were analyzed in three years? time from grade 6 to grade 8 within 5 semesters. For data collection, only exam papers of the students were used. While analyzing the exam sheets, first of all, error types were identified. Then, the frequency in each error type has been counted. Based on the data, thirteen different error types were identified. These error types are article, missing copula, wrong word choice, overgeneralization, spelling, wrong pronoun, missing subject, wrong word order, subject-verb agreement, rule-restriction, missing preposition, missing verb and L1 transfer errors. Although the percentages of the errors changed from one exam to another in three years? time, the kinds of errors did not change. The results have shown that most of the students? errors increase in grade 7 and decrease in grade 8; however, in two error types namely, wrong pronoun and L1 transfer errors, the percentage of errors decreases in both grades 7 and 8. It is also important to state that in article, rule-restriction and missing preposition errors, students did not make any errors in grade 8. The results also suggest that linguistic causes of errors are based on two categories: interlingual and intralingual errors.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2732
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aysegül Sığınç.pdf4.74 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

26
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.