Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2741
Title: Kant felsefesinde insan
Other Titles: Human in kant philosophy
Authors: Çelebi, Ayşin
Advisors: Mehmet Akgün
Keywords: İnsan
İnsanın Temel Nitelikleri
Kanıt
Human
Human’s Main Attributes
Kant
Abstract: Bu araştırmanın konusu Kant'ın felsefesinde insandır. Kant'ın insanı nasıl tartıştığı ve analiz ettiği bu çalışmada gösterilecek. Kant, eleştirel felsefesiyle geçmişte ve günümüzde büyük ilgi gören önemli bir filozoftur. Bu nedenle, zamanının filozofları arasında “ayrı bir konuma” sahiptir. Bu bize onun fikirlerinin derin ve çok çeşitli olduğunu gösteriyor. ”Kant aynı zamanda felsefe tarihinde sadece tek bir konu üzerinde çalışmak değil, aynı zamanda pek çok konuyu incelemek ve onlara yorum yapmak açısından da önemlidir.? Kant gibi bir filozofun çok normaldir. Bilim, etik, sanat ve din hakkında fikir sahibi olur. Tarih boyunca insanlar, insan kavramını ve niteliklerini düşündüler ve bunlar arasındaki çatışmaları ve tutarlılıkları yorumladılar. Kant'ın bu temel niteliklere karşı tutumu, eleştirel yaklaşımı ile tutarlı. Onun fikirleri hem zamanlarında hem de ondan sonra birçok insan tarafından kabul görmektedir. ”Bu nedenle, bizim felsefede ayrı bir yere sahip olduğuna inandığımız immanuel Kant'ın insan kavramı fikirleri olarak konuyu seçtik.
The subject of this research is human in Kant?s philosophy. The way Kant discusses and analyzes human will be illustrated in this study. Kant is an important philosopher who grabbed great attention in the past and in contemporary times with his critical philosophy. For this reason, he has a distinct position among the philosophers of his time. This shows us that his ideas are deep and in wide variety. Kant is also important in philosophy history for studying not only a single subject, but studying many subjects and commenting on them. It is very normal that a philosopher like Kant has ideas about science, ethics, arts and religion. Throughout the history, people have thought about the human concept and its attributes and they made comments on the conflicts and consistencies between these. Kant?s attitude towards these main attributes is consistent with his critical approach. His ideas are accepted by many people both in his time and after him. For this reason, we chose our subject as human concept ideas of Immanuel Kant which, we believe, has a distinct place in philosophy
URI: https://hdl.handle.net/11499/2741
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ayşin Çelebi.pdf3.56 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

62
checked on May 27, 2024

Download(s)

248
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.