Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2749
Title: Modernist and postmodern elements in Doris Lessing's The Golden Notebook
Other Titles: Doris Lessing'in Altın Defter adlı romanında modernist ve postmodern öğeler
Authors: Taniyan, Baysar
Advisors: Mehmet Ali Çelikel
Keywords: Postmodern
Doris Lessing
Altın Defter
Dürüstlük
Parçacıklılık
Postmodern
Doris Lessing
The Golden Notebook
Honesty
Fragmentation
Modernizm
Abstract: Bu çalışmanın ana konusu Doris Lessing'in Altın Defter romanında bulunan modernist ve postmodern öğelerdir. Altın Defter, geçiş dönemi eseri olma özelliği nedeniyle, ilk yayınlandığı yıl olan 1962'den beri sınıflandırma konusunda eleştirmenlerin tartışma odağını oluşturmuştur. Romanın parçacıklı anlatısının romanı tereddütsüz modernist olarak sınıflandırma riski taşımasına rağmen, parçacıklı anlatı, bütünlüğü ve ahengi reddedip fragmanları tanıdığı için adı geçen roman postmodern alana daha çok yakınlaşır. Birinci bölüm modernizm ve postmodernizm hakkında artalan bilgisi vererek yirminci yüzyılın genel görünüşünü sunmaktadır. İkinci bölüm parçacıklılığın postmodernist ve modernist algılanış şeklini ayırıp bunun roman üzerindeki yansımasını tartışmaktadır. Üçüncü bölüm romandaki özne kurulumunu ele almıştır. Dördüncü bölüm otorite ve öznellik mücadelesi arasında parodi kullanımını incelemektedir. Bu çalışmanın amacı, anlatı stratejileri, özne kurulumu ve parodinin kullanım şekli açısından Doris Lessing'in Altın Defter adlı romanındaki modernist ve postmodernist öğelerin incelenmesidir. Bu çalışmada ileri sürülecek diğer bir soru da bir yazar olarak Doris Lessing'in dürüstlüğünün romanın şekillenmesinde bir etkisi olup olmadığıdır. Bu çalışma Altın Defter'in, dürüst bir tona sahip parçacıklı anlatı yoluyla, modernist seleflerinden uzaklaşıp postmodern alana doğru yaklaştığını ileri sürmektedir. Bu çalışma, Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birim tarafından (BAP) desteklenmiştir. Anahtar Kelimeler: Modernizm, postmodern, Doris Lessing, Altın Defter, dürüstlük, parçacıklılık
Modernist and postmodern elements found in Doris Lessing?s The Golden Notebook is the main topic of this study. With its transition period work quality, The Golden Notebook poses questions to critics concerning categorization since its first publication in 1962. Even though the fragmented narrative of the novel has the potential risk of impetuous categorization as modernist, the novel moves closer to postmodernist domain since the fragmented narrative denies unity and integrity and acknowledge the fragments. Chapter one presents a general panorama of the twentieth-century by providing background information about modernism and postmodernism. Chapter two distinguishes between modernist and postmodernist perceptions of fragmentation and its reflection on the novel. Chapter three deals with how subject is constructed in the novel. Chapter four discusses the use of parody amid the battle for authority and subjectivity. The purpose of this thesis is to analyze postmodern and modernist characteristics in Doris Lessing?s The Golden Notebook in terms of narrative strategies, subjectification and use of parody amid the battle for authority and subjectivity. Another question that will also be raised in the study is that whether Doris Lessing?s honesty as a writer had an influence upon the way the book was shaped. This study puts forward how The Golden Notebook moves away from its modernist predecessors towards postmodern domain through its fragmented narrative with an honest tone. The study was supported by Pamukkale University Scientific Research Projects Coordination Unit (BAP). Key Words: Modernism, postmodern, Doris Lessing, The Golden Notebook, honesty, fragmentation
URI: https://hdl.handle.net/11499/2749
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Baysar Taniyan.pdf1.8 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

144
checked on May 27, 2024

Download(s)

310
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.