Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/27503
Title: Eski Mezopotamya’da kehanet kültürü ve Anadolu’daki yansımaları
Other Titles: The omen culture ın the ancıent Mesopotamıa and ıts reflectıons ın Anatolıa
Authors: Orhun, Murat
Demirci Karaoğlu, Gözde
Keywords: Eskiçağ Tarihi
Hititler
Mezopotamya
Kehanet
Ancient History
Hittites
Mesopotamia
Omen
Issue Date: Aug-2018
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Tezimiz, Mezopotamya toplulukları tarafından kullanılan kehanet yöntemlerinden bahsetmektedir. Bunun yanında Mezopotamya kehanetlerinin Hititler’e etkisine de değinilmiştir. Eski Yakındoğu, geleceği bilme kaygısı ve çevresinde oluşan garip durumların sebeplerini araştırmak için bir takım yöntemler geliştirmiş ve bunları kullanmışlardır. Tanrılar tarafından gönderilen bu işaretler kehanet olarak adlandırılmıştır. Mezopotamya kehanetleri ise, Anadolu toplumu olan Hititler tarafından da kullanılmıştır.
Our thesis mentions the omen methods that is used by Mesopotamian people. Apart from this, it is touched on the effects of corresponding omens to the the Hittites. The Ancient Near East develops several practices to investigate the reasons of the anxiety of predicting the future and the weird events that take place within the scope of it and utilize these means. It is called as omen, the symbols sent by the Gods. Mesopotamian omens are used by the Hittites which is the Anatolian habitants.
URI: https://hdl.handle.net/11499/27503
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gözde Demirci Karaoğlu.pdf3.22 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 29, 2023

Download(s)

80
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.