Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2751
Title: Tedarik zincirinde optimizasyon ve bir iplik işletmesinde uygulama
Other Titles: Optimization for supply chain management and an application in a yarn company
Authors: Özbay, Beyza
Advisors: İrfan Ertuğrul
Keywords: Tedarik zinciri yönetimi
Çok kriterli karar verme
Analitik hiyerari prosesi
Dağıtım ağları
Doğrusal programlama
Optimizasyon
Supply chain management
Multi criteria decision making
Analytical hierarchy process
Distribution network
Linear programming
Optimization
Abstract: Günümüz küresel pazarında, tedarik zincirinin bütünsel yönetimi başarılı iş süreçlerinin anahtar etkeni haline gelmiştir. Dünya çapındaki organizasyonlar, entegre edilmemiş üretim proseslerinin, entegre edilmemiş dağıtım proseslerinin ve zayıf müşteri ve tedarikçi ilişkilerinin başarılarını yetersiz kıldıklarının farkına varmışlardır. Tedarik zinciri yönetimi karlılık ve maliyet düşürmenin temel çözümü haline gelmiştir. Lojistiğin en temel karakteristiği, içerdiği tüm aktiviteleri entegre eden bir bakış sunan, tüme dayalı yapısıdır. Tedarik zamanı, stok yönetimi, taşıma yönetimi, depo yönetimi ve tüm önemli bileşenlerin dağıtımı; lojistik tüm bunlar ve diğer aktivitelerin entegrasyonu ile sistem ya da şirkete zaman ve değer kazandırmakla ilgilenir. Araştırmanın ilk bölümünde tedarik zincirinin tanımı, tarihsel gelişim süreci, önemi, amacı, avantaj ve dezavantajlarından bahsedilmiş; ikinci bölümde kurumsal kaynak planlaması ve tedarik zinciri yönetimi yazılımları incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise tedarik zinciri optimizasyonu ele alınmıştır. Tez çalışmasının uygulama bölümünde ise, tedarikçi seçim problemine analitik hiyerarşi prosesi ile çözüm getirilmiş; dağıtım ağları problemi ise doğrusal programlama ile modellenmiş ve WinQSB paket programı ile çözülmüştür. Bu tez çalışması ile optimize edilmiş tedarik zinciri modeli kurularak iplik işletmesi ile dağıtım yerleri ve müşteriler arasındaki en uygun dağıtım ağı oluşturulmaya çalışılmıştır.
In today?s global market, managing the entire supply chain becomes a key factor for the successful business. World-class organizations now realize that non-integrated manufacturing processes, non-integrated distribution processes and poor relationships with suppliers and customers are inadequate for their success. Profitability in supply chain management is becoming one of the main key solution factors of cost reduction A fundamental characteristic of logistics is its holistic, integrated view of all the activities that it encompasses. So while procurement, inventory management, transportation management, warehouse management and distribution are all important components, logistics is concerned with the integration of these and the other activities to provide the time and space value to the system or corporation. In the first chapter of the thesis, the description, historical background, importance, aims, major activities of logistics, and its advantages and disadvantages are presented; in the second chapter the Enterprise Resource Planning and Supply Chain Management softwares are examined. However in the third chapter optimization for Supply Chain Management is handled. At the application part of the thesis, the model of Analytical Hierarchy Process designed for the solution of the supplier selection problem; however the linear programming model is developed for the distribution network problem and solved by using WinQSB software. In this thesis by developing the optimized supply chain model from the yarn factory to the warehouse and to the customers, the optimized distribution network is tried to be achieved.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2751
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Beyza Ozbay .pdf1.89 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

404
checked on May 27, 2024

Download(s)

2,878
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.