Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2752
Title: Bilişim teknolojilerinin Türk bankacılığının yönetim ve organizasyon yapısına etkileri
Other Titles: Affects of information technologies to the management and organization structure of Turkish banking sector
Authors: Bayatlıoğlu Balıkçı, Binnur
Advisors: Ayşe İrmiş
Keywords: Bilişim Teknolojileri
Bankacılık
Yönetim ve organizasyon
Information technologies
Banking
Management and organization
Abstract: Bilgisayarın icadından sonra internetin hızla gelişmesi bilişim teknolojilerindeki gelişmeyi hızlandırmıştır. Küreselleşmeyle beraber dünya ticaretinin ve finansal piyasaların iletişiminin artması bilişim teknolojilerine olan ihtiyacı artırmıştır. Dünyadaki gelişmelere ayak uydurmak isteyen firmalar da uluslararası ticaretin gereği olarak bu teknolojileri şirketlerinde kullanmaya başladılar. Birçok firma bilişim teknolojilerinin şirketlerine sağladığı kolaylıkla örgüt yapılanmalarını ve yönetim şekillerini değiştirdiler. İş akışlarının daha hızlı ve rahat gerçekleştirildiği örgüt yapılarını oluşturmaya başladılar. Bu hızlı iş akışına uygun açık ve demokratik yönetim tarzları geliştirdiler. Türkiye'de bankacılık sektörü bilişim teknolojilerini örgütlerinde ilk kullanan işletmeler olmuştur. Elbette ki, dünyada finansal piyasaların hızlı gelişimi bankaları bu değişikliğe zorlamıştır. Ancak, bankacılıkta kullanılan ürünlerin teknolojik tabanlı olması bu sektörde bilişim teknolojilerinin kolaylıkla kullanılmasını ve yaygınlaşmasını sağlamıştır. Bu çalışmada bilişim teknolojilerinin bankacılık yönetim ve organizasyon yapısını nasıl etkilediği araştırılmıştır. Yukarıda belirtildiği gibi, bu teknolojileri yoğun kullanan bankacılık sektöründe araştırma yapılmıştır. Türkiye'de teknolojiyi ilk kullanan ve online çalışmaya başlayan banka olan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. örnek çalışma olarak alınmıştır.
After invention of computer, rapid development of internet accelarated development of information technologies. Increasing communication of world trade and financial market together with globalization increased need for information technologies. Firms who intended to themselves to world changes started to use information technology in their organization because of international trade. Most of firms changed their organization structure and management style thanks to easiness of information technologies. They begin to reorganize their structure where job flow is operated faster and easier. They created democratic and open management style which hormanized with job flow chart. Banks are the first companies that used information technologies in their organizations in Turkey. Of course, fast improvement of financial market in the World have forced banks to change. However, the products based on technology used in banking sector provided to spread and use information technologies. How information technologies affect management and organization of banking sector is searched in this thesis. As we mentioned, at the beginning, search has made in banking sector which use information technologies mostly in their operations. The Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., which used technology first and operated online in Turkey, has taken as a sample.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2752
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Binnur Balıkçı Bayatlioglu .pdf1.46 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

70
checked on May 6, 2024

Download(s)

276
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.