Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/27527
Title: İzmir milli kütüphane 1299 numaralı şiir mecmuası (İnceleme-Metin)
Other Titles: İzmir national library 1299 numbered poem magazine (Review-Text)
Authors: Solmaz, Süleyman
Sarıtaş, Hasan Tahsin
Keywords: İzmir National Library
Magazine
Poem
Poetry
Review
Text
İzmir Milli Kütüphane
Mecmua
Şiir
Şair
İnceleme
Metin
Issue Date: Jun-2018
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Tez konusu yaptığımız eser, İzmir Milli Kütüphane ’de 1299 numarada kayıtlı bulunan “Mecmu’a-i Eş’ar” dır. Çalışmada amaç edebiyat tarihinde adı geçmeyen şairlerin ve bilinmeyen şiirlerin tespitidir. Çalışmanın giriş bölümünde mecmua kavramı üzerinde durulmuştur. Birinci bölümde şiir mecmuasının tanıtımı yapılmış, dış özellikleri ve muhtevası belirtilmiştir. İkinci bölümde mecmuanın çevri yazılı metni yer almaktadır. Bu bölümde şiirler incelenmiş ve divanı bulunanlar karşılaştırılmıştır. Aradaki farklar dipnotlarda belirtilmiştir. Son kısımda ise yararlanılan kaynakların listesi yer almaktadır.
The work we have done on the thesis is "Mecmu'a-i Eş'ar", which is registered in the National Library of Izmir, at number 1299. The aim of this study is to identify unnamed poems and poets who are not known in literature history. In the introduction part of the study, the concept of magazine was emphasized. In the first chapter, poetry magazine was introduced, external features and contents were mentioned. In the second part, the magazine has been transferred to the Latin alphabet. Also, In this section, poems are examined and those who have divan are compared and the differences are noted in footnotes. In the last part, the bibliography of work is available.
URI: https://hdl.handle.net/11499/27527
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hasan Tahsin Sarıtaş.pdf16.11 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 29, 2023

Download(s)

8
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.