Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/27535
Title: The lycian league and olympus in eastern lycia
Other Titles: Doğu likya'da likya birliği ve olympus
Authors: Özer, Elif
Keywords: Lycia
lycian league
olympus
coin
pseudo-league coin
piracy
lykia
likya birliği
sikke
pseudo birlik sikkeleri
korsanlık
lykia
Abstract: This paper aims to analyse the relationship between the Lycian League and Olympus in Eastern Lycia. One of the six cities with three votes in the Lycian League, Olympus was no longer a member of the League after the pirate chief Zenicetes captured the city. Olympus issued Lycian League coins until it left the League, when it began to mint coins termed today Pseudo-League coins. These coins seem to have been struck from the end the II century B.C. and continued to be minted until 77 B.C. Although they imitated League examples, they do not carry the name of the federation. Olympus was probably struck from the League because of its capture by Zenicetes or because of its collaboration with the pirates. Olympus coined as a member of the League in the II century B.C. but it could not be determined exactly when the city became a member of the Lycian League. Olympus and Phaselis minted Lycian League type coins in Period II, Series 1 with issues dating from 167 to 130 B.C. At the end of the 1970’s a hoard containing 133 League coins was discovered, probably in Kemer. Of these coins 91, are from Eastern Lycia, with 76 from Olympus and Phaselis and 15 from Limyra, Rhodiapolis and Gagai. There are also 58 Olympus League coins.
Bu makalede Doğu Lykia’daki Olympos antik kenti ile Lykia Birliği arasındaki ilişkiyi incelenmeye çalışılacaktır. Lykia Birliği’nde 3 oy hakkına sahip Olympos’un, Zeniketes’in kenti zapt etmesinin ardından Birlik ile ilişkisi kesilmiştir. Lykia Birliği’nden ayrılıncaya kadar Birlik sikkeleri basan Olympos daha sonra Pseudo Birlik Sikkeleri adı verilen sikkeler basmaya başlamıştır. Pseudo Birlik Sikkeleri M.Ö. II. yüzyıl sonlarında basılmaya başlamış ve M.Ö. 77 yılına kadar devam etmiş gibi görünür. Bu sikkeler Birlik sikkelerini taklit etmelerine rağmen federasyonun adını taşımamışlardır. Olympos’un Birlik’ten ayrılma nedeni olasılıkla Zeniketes tarafından zapt edilmesi veya korsanlar ile işbirliğine girmesidir. Olympos M.Ö. II. yüzyılda Birliğin üyesi olarak sikke basmıştır bununla birlikte Lykia Birliği’ne ne zaman üye olduğunu saptanamamaktadır. Olympos ve Phaselis M.Ö. 167-130 yılları arasında Lykia Birliği tipinde Periyot II, Seri 1 ve Periyot II Seri 1 sikkeleri basmıştır. 1970’lerin sonunla olasılıkla Kemer’de 133 adet Birlik sikkesini kapsayan bir hazine keşfedilmiştir. Bu sikkelerden 91 tanesi Doğu Lykia’dandır. 76 tanesi Olympos ve Phaselis’ten, 15 tanesi ise Limyra, Rhodiapolis ve Gagai’dendir. Ayrıca 58 tane Olympos’a ait Birlik sikkesi ele geçmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/27535
https://doi.org/10.13114/MJH/20131663
Appears in Collections:Fen-Edebiyat Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E. Özer- The lycian league and olympus in eastern Lycia, MJH.pdfMakale Dosyası683.88 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

160
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

58
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.