Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2763
Title: Sebep ve sonuçlarıyla Kore Savaşı ve Türkiye
Other Titles: Causes and effects of Korean war and Turkey
Authors: Güven, Cüneyt
Advisors: Süleyman Tüzün
Keywords: Kore Savası
NATO
Kore Savası ve Türkiye
Sovyet Tehdidi
Birlesmis Milletler
Güney Kore
Kuzey Kore
ABD
SSCB
Korean War
Korean War and Turkey
Soviet Threat
United Nations
South Korea
North Korea
USA
USSR
Abstract: İkinci Dünya Savası, dünya üzerinde kurulu olan güç dengelerinin tamamen degismesine ve yeni bir dünya düzeninin kurulmasına neden olmustur. kinci Dünya Savası, SSCB ve ABD'nin iki süper güç olarak dünya siyaset sahnesinde yer almasını saglamıstır. ABD ve SSCB'nin, birbirine zıt ideolojilerle yönetilmeleri ve SSCB'nin komünizmi yayarak, hakimiyet alanını genisletmeye çalısması, dünyanın Batı ve Dogu olmak üzere iki bloga ayrılmasına neden olmustur. Bu dönemde Türkiye, komsusu SSCB'nin Dogu illerinden toprak talebi ve Bogazlardan üs istegi ile karsı karsıya kalarak büyük bir güvenlik endisesine kapılmıstır. Ekonomik olarak güçlü bir konumda da olmayan Türkiye, SSCB tehdidinin getirdigi ekonomik yükü de tasıyacak durumda degildi. SSCB'nin yayılmacı tavrı, ABD ve Avrupa ülkelerini ekonomik, siyasi ve askeri açıdan isbirligine götürdü. Ekonomik örgütler kuruldu ve savunma amaçlı anlasmalar yapıldı. Bunların içerisinde en önemli olan ise savunma amaçlı olarak kurulan Kuzey Atlantik ttifakı idi. SSCB tehdidine karsı güvenlik arayıslarına giren Türkiye, yüzünü batı dünyasına dönerek Batılı kurumların içerisinde yer almaya çalısmıstır. Güvenlik endiselerini gidermek için NATO'ya girmek istediyse de, Ancak, çesitli nedenlerle kabul edilmemistir. ste bu dönemde Komünist yayılmacılık, Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye saldırması ile kendini gösterdi. Bu kez hür dünya, ABD önderliginde Birlesmis Milletler'in verdigi yetki ile komünist yayılmacılıga karsı dur demek üzere harekete geçmistir. Türkiye, Birlesmis Milletler'in yanında yer alarak ve Kore'ye asker gönderme kararı vererek, NATO'ya girebilmek için komünizme karsı verilen bu savası bir fırsat olarak görmüstür. Savasın sonunda her iki tarafta amacına ulasamadı. Ancak, Türk askerinin kahramanlıgı ve Türkiye'nin stratejik öneminin kavranması, Türkiye'nin NATO'ya girisini sagladı.
World War II caused to completely change of established balance of power on the world and to establish a new world order. World War II got USSR (Union Soviet Socialist Republics) and USA to take part on the policy stage of world as two super power. Because of the fact that USA and USSR were governed different ideologies and dominance area was tried to extand by USSR via spreading communism, the world was separated two part, East and West. In this period, by encountring, Turkey had a big security concern to be put forward territorial claims by USSR for East cities and to be needed base for Bosphorus. Turkey that did not have an economical power, did not bear getting economical problem of USSR?s threat. The behaviour of USSR?s wish of spreading communism cause that USA and Europe?s countries collaborated for economical, political and military. Economical organizations were organized and understandings were made for defense. The most important one was North Atlantic Alliance that was made for defense. Turkey that sought security towards USSR?s threat, turned to west world. She tried to be in western institutions and wanted to enter NATO in order to remove the security concern; however, this was rejected for different reasons. In this period, because of that North Korean attacked to South Koren, spreading of Communism appeared again. Therefore, free world acted so as to stop spreading of Communism with United Nations? authority in leadership of USA. Turkey took United Nations? place and determined military aid for Korean. She took advantage of the war against Communizm in order to enter NATO. Both sides could not reach their aims at the end of the war. Nevertheless, exploit of Turkish military and understanding of Turkey?s strategical emphasis made Turkey enter NATO.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2763
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cuneyt Guven .pdf13.16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

540
checked on May 27, 2024

Download(s)

440
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.