Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2764
Title: Science fictional parody as a postmodernist trope in Douglas Adams's serial novels The Hitchhiker's Guide to The Galaxy
Other Titles: Douglas Adams'ın Bir Otostopçunun Galaksi Rehberi adlı seri romanlarında postmodernist yöntem olarak bilim kurgusal parodi
Authors: Ekmekçi, Çelik
Advisors: Mehmet Ali Çelikel
Keywords: Postmodernizm
Parodi
Varoluşsal Postmodern Özellikler
Alternatif Gerçeklik
Bilim Kurgu
Douglas Adams
Bir Otostopçunun Galaksi Rehberi
Parody
Ontological Features
Alternative Reality
Science Fiction
Douglas Adams
The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy
Abstract: Bu çalışmanın ana konusu Douglas Adams'ın Bir Otostopçunun Galaksi Rehberi romanında bulunan postmodern öğelerdir. Bir Otostopçunun Galaksi Rehberi, postmodern bilim kurgu eseri olma özelliği sayesinde, beğenilen, en çok satan kitaplardan birisidir. Romanın mizahi anlatısının romanı tür bakımından bilim kurgu olarak sınıflandırma riski taşımasına rağmen, postmodernizm'in yapısal özelliklerinin, bütünlüğü ve birleşimi oluşturan bilim kurgu unsurları ve özellikleri ile birleştirdiği için adı geçen roman postmodern alana daha çok yakınlaşır. Birinci bölüm, bilim kurgu unsurları ve çeşitleri hakkında arka plan bilgisi ve tarihsel bilgi vererek genel bir açıklama sunmaktadır. Üstelik, bu bölümde postmodernizm bu çalışmadaki temel eleştirel yaklaşım olarak tanımlanıp, bilim kurgu içeriği ile postmodern özelliklerin ilişkisi tartışılmaktadır. İkinci bölüm, postmodernizmin parodi, ironi, hiciv ve güldürü unsuru olan edebi anlatım yolları olarak yapısal özellikleri ile bilim kurgu unsurlarının analizini içerir. Üçüncü bölüm romandaki kültürel unsur ideolojilerinin ortaya çıkışını ele alır. Dördüncü bölüm alternatif gerçeklik kavramının oluşumu savını ve bu alternatif gerçekliğin postmodern özellikler altındaki bilim kurgu romana katkısını araştırır. Bu çalışmanın amacı, postmodern yapısal özellikleri olan başta parodi, ironi, hiciv ve güldürü unsurunu ve bu öğelerin bilim kurgu özelliklerine olan ilişkileri bakımından, Douglas Adams'ın Bir Otostopçunun Galaksi Rehberi adlı romanındaki postmodern öğelerin incelenmesidir. Bu çalışmada ileri sürülecek diğer bir soru da varlıksal özellikleri, yapısal özellikleri ve alternatif gerçeklik gibi postmodern özelliklerin romanın postmodern bilim kurgu olarak ele alınmasının şekillenmesinde bir etkisi olup olmadığıdır. Anahtar Kelimeler: Postmodernizm, Parodi, Varoluşsal Postmodern Özellikler, Alternatif Gerçeklik, Bilim Kurgu, Douglas Adams, Bir Otostopçunun Galaksi Rehberi.
Postmodern elements found in Douglas Adams?s The Hitchhiker?s Guide To The Galaxy is the main topic of this study. Thanks to its postmodern science fictional specialties, The Hitchhiker?s Guide To The Galaxy has been considered one of the favored best-seller books ever written. Even though the humorous narrative of the novel has the potential risk of impetuous categorization as science fiction as a genre, the novel moves closer to postmodernist science fictional text domain since the structural features of postmodernism are combined with the qualities and the elements of science fiction which establish a unification and integrity. Chapter one presents a general panorama of the elements and the categories of science fiction by providing background and historical information. Moreover, in this chapter, postmodernism is defined as a critical approach in this study and the relations between postmodern qualities and science fictional content are discussed. Chapter two contains the analysis of science fictional elements with postmodernist structural features as literary ways of expressions of parody, irony, satire and laughter. Chapter three deals with the occurrence of ideologies of cultural elements in the novel. Chapter four searches the case of an argumentation concerning the formation of alternative reality and its contribution to science fiction novel under postmodern features. The purpose of this thesis is to analyze postmodern characteristics in Douglas Adams?s The Hitchhiker?s Guide to the Galaxy in terms of postmodern structural features, mainly parody, irony, satire and laughter and their correspondences with science fictional qualities. Another question that will also be raised in the study is that whether postmodern qualities including ontological features, structural features (parody and so on) and the issues of alternative reality have an influence upon the way the book was shaped and handled as postmodern science fiction novel. Key Words: Postmodernism, Parody, Ontological Features, Alternative Reality, Science Fiction, Douglas Adams, The Hitchhiker?s Guide to the Galaxy.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2764
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Çelik Ekmekçi.pdf969.94 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

56
checked on May 6, 2024

Download(s)

174
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.