Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/27695
Title: Corinthian capitals of augustian period from stratoniceia with egyptian ınfluence
Other Titles: Stratonikeia’dan augustus dönemi mısır etkili korinth başlıkları
Authors: Taşkıran, Murat
Söğüt, Bilal
Keywords: Korinth Başlığı
Bezeme
Augustus
Stratonikeia,
Karia,
Mısır Etkisi
Abstract: M.Ö. 5. yy’ın ikinci yarısında bulunan Korinth başlıkları, Hellenistik Dönem’den itibaren Anadolu mimarisinde sıkça görülen, gösterdiği zengin süsleme ile ait oldukları yapıya estetik görünüş sağlayan taşıyıcı mimari elemanlardır. Stratonikeia Antik Kenti’nde de, M.Ö. 2. yy’ın ilk yarısından itibaren birçok yapıda Korinth başlıkları kullanılmıştır. Özellikle Augustus Dönemi’nde kentteki Korinth düzeni yapılaşmanın arttığı ve sonrasında devam ettiği anlaşılmaktadır. Gymnasion, Tiyatro, Bouleuterion ve Kuzey Şehir Kapısı ile Kuzey Cadde’ye ait olan başlıklar bunun en büyük göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Seleukoslar tarafından adı değiştirilen Stratonikeia’nın özellikle Augustus Dönemi’ne tarihlendirilen başlıklarında Kilikia ve Mısır etkileri görülmektedir. Çalışmamızın konusunu oluşturan ve Augustus Dönemi’ne tarihlendirilen üç başlık bunun en güzel örneklerini oluşturmaktadır. Bu başlıklar üzerinde hem yerel hem dış etkiler vardır. Bu örneklerle kentteki zengin bezeme üslubu daha iyi anlaşılmaktadır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/27695
ISSN: 1301- 7667
Appears in Collections:Fen-Edebiyat Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sogut_B.-M._Taskiran_Stratonikeia_dan_Au.pdf3.66 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

58
checked on May 6, 2024

Download(s)

18
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.