Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2773
Title: Portföy analizinde bulanık mantık yaklaşımı ve uygulama örneği
Other Titles: Fuzzy logic approach in portfolio analysis and application sample
Authors: Pelitli, Dilek
Advisors: İrfan Ertuğrul
Keywords: Portföy analizi
Beklenen getiri
Risk
Bulanık mantık
Bulanık doğrusal programlama
Üyelik fonksiyonu
Bulanık portföy analizi
Portfolio analysis
Fuzzy logic
Fuzzy linear programming
Membership function
Fuzzy portfolio analysi
Expected profit
Risk
Abstract: Sermaye piyasaları, fon fazlası olanlarla yatırım projelerini gerçekletirmek isteyen ve fon açıı bulunanları bir araya getirir. Ayrıca sermaye piyasaları, sanayiye ucuz maliyetli fon salarken, tasarruf sahiplerine de yüksek kazanç salayabilmektedir. Tasarruf sahiplerinin birikimlerini sermaye piyasalarında deerlemeye balamaları ile birlikte, portföy ve portföy yönetimi ile ilgili konular tartıılmaya balamıtır. Portföy, bir yatırımcının sahip olduu menkul kıymetlerin listesidir. Portföy yönetimi yatırımcının elindeki fonların, mevcut menkul kıymetler arasında minimum risk ve maksimum karlılıı salayacak ekilde daıtılmasıdır. Portföy analizi ise portföy riskinin, beklenen getirisinin ve müterinin tercihlerinin belirlenmesidir. Getiri hesaplamalarında kararlar gelecee ilikin verildiinden belirsizlik öne çıkmaktadır. Bu gibi belirsizliin hakim olduu durumlarda, etkili bir yaklaım olan bulanık mantık yaklaımı ele alınmaktadır. Bu çalımada ilk olarak portföy yönetimi ile ilgili teorik bilgiler verilmi, portföy seçim modelleri üzerinde durulmutur. Daha sonra bulanık teori hakkında temel tanımlar verilmi ve bulanık matematiksel programlama yaklaımları üzerinde durulmutur. Son aamada ise stanbul Menkul Kıymetler Borsası (MKB)'dan alınan verilerle bir Bulanık Dorusal Programlama yöntemi ile portföy seçim modeli üzerinde uygulama yapılmı ve portföy optimizasyonu gerçekletirilmitir.
Capital markets congregate people who want to actualize investment projects with the ones who have fund surplus and fund deficit. In addition, while providing low cost products for the industry, the capital markets can provide high profits to owners of savings. Along with the valuation of savings in capital markets by the owners of savings, the matters related to portfolio and portfolio management began to be discussed. Portfolio is the list of securities that an investor owns. On the other hand, portfolio management is the distribution of funds that an investor owns between existing securities in a way to provide minimum risk and maximum profit. Portfolio analysis is the determination of portfolio risk, its expected profit and preferences of the customer. Since the decisions are taken considering future in profit calculations, uncertainty appears. At such situations that bear this kind of uncertainty, fuzzy linear programming, appeals as an effective approach for the concerned analyses. In this study, first, theoretical information on portfolio management is given, and probabilistic portfolio selection models are studied. Then, basic definitions on fuzzy logic are made and Fuzzy Linear Programming Approaches are briefly explained. In final stage, an application is presented on a fuzzy logic portfolio selection model with the data obtained from Istanbul Stock Exchange (IMKB) and portfolio optimization is realized.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2773
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dilek Pelitli .pdf1.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

258
checked on May 27, 2024

Download(s)

302
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.