Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2779
Title: Jean-Paul Sartre ve Soren Kierkegaard'da özgürlük sorunu
Other Titles: The liberty problem about Jean-Paul Sartre and Soren Kierkegaard
Authors: Yıldız, Duygu
Advisors: Fikri Gül
Keywords: Bulantı
Nausea
Felsefe
Philosophy
Kaygı
Anxiety
Kierkegaard
Soren
Kierkegaard
Soren
Korku
Fear
Sartre
Sorumluluk
Responsibility
Özgürlük
Freedom
Abstract: Kierkegaard ve Sartre'ın özgürlük kavramına bakışlarını incelemek için bu konuyu seçtik. Özgürlük düşüncelerini nasıl temellendirdiklerini açıklamaya çalıştık. Konuyla ilgili ulaştıkları sonuçları değerlendirmek, özgürlüğün düşünsel ve eylemsel alandaki yerini olumlu ve olumsuz sonuçlarıyla birlikte sorgulamak ve özgürlüğün beraberinde getirdiği sorunların yansımalarına ışık tutmak amacıyla bu çalışmayı gerçekleştirdik. Çalışmamızı üç temel bölüm halinde ele aldık. Giriş bölümünde özgürlük düşüncesinin egzistansiyalizmle ilgili olan ilişkisini ortaya koymaya çalıştık. Genel hatlarıyla Jean-Paul Sartre ve S?ren Kierkegaard açısından egzistansiyalizme yaklaştık. Birinci bölümde Jean-Paul Sartre'ı ele aldık ve Sartre'ın varoluş felsefesinin temelini oluşturan kavramlara yöneldik. Sartre'ın, varlığa ilişkin ayrımını değerlendirerek özgürlük düşüncesinin anlamını ele aldık. Sorumluluk duygusuna yönelerek, `bulantı' ve `saçma' düşüncelerini anlatmaya çalıştık. İkinci bölümde S?ren Kierkegaard'ın varoluş felsefesine değindik. Egzistansiyalizmi Kierkegaard perspektifinden inceleyerek özgürlük, umutsuzluk, kaygı, benlik... gibi temel kavramların altını çizerek Kierkegaard için önemini ele aldık. Bununla birlikte etik alanda özgürlüğü ve beraberinde getirdiği avantaj ve dezavantajları inceledik. Çalışmamızın üçüncü ve son bölümünde Kierkagaard ve Sartre'ın özgürlük anlayışlarını etik ve ontolojik açıdan kıyaslayarak ortak olan ve farklı olan yönlerini görmeye çalıştık.
We chose this subject because of the search Kierkegaard and Sartre?s opinion about liberty. We tried to explain how to ground freedom opinion. We carried out this study for evaluate reached result about the subject, the query about the place in the fictive and actual area with the positive results and negative results. We handled our study about three basis chapter. In the entrance chapter, we tried to produce the relation of the freedom opinion with the existentialism. We approximated the existentialism in terms of the Jean-Paul Sartre and S?ren Kierkegaard with general line. In the first chapter, we handled to the Jean-Paul Sartre and we tended concepts that constitute foundation of the existantial philosophy. We examined the meaning of the freedom opinion that evaluating the distinction about property of the Sartre's. We tried to explain the ideas about "nausea" and "absurd" with turning to the sense of responsibility. In the second chapter, we mentioned existential philosophy of the S?ren Kierkegaard's. We handled existentialism with examining in the Kierkegaard's perspective and also we handled the importance for the Kierkegaard with emphasizing to the these main notions;freedom,despair,anxiety,ego...etc. At the same time, we investigated liberty in the ethic area and also advantages and disadvantages that bringing with. In the third and final chapter to the our study, we tried to see liberty percept of the Kierkegaard's and Sartre's and also we tried to see directions to the common aspect and different aspect by comparing in terms of ethic and ontological.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2779
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Duygu Yıldız.pdf5.79 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

434
checked on May 27, 2024

Download(s)

248
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.