Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2782
Title: Örgütlerde kariyer yönetimi, kariyer planlaması, kariyer geliştirmesi ve bir kariyer geliştirme programı olarak koçluk uygulamaları
Other Titles: Career management, career planning, career development and as one of the career development programs, the coaching applications in organizations.
Authors: Aydın Balta, Ekim
Advisors: Sabahat Bayrak Kök
Keywords: Kariyer
Kariyer yönetimi
Kariyer planlaması
Kariyer geliştirme
Koçluk
Career
Career management
Career planning
Career development and coaching
Abstract: Dünya'nın hızlı değişimine paralel kendini her geçen gün yineleyen iş yaşamında; bireylerin kariyer yollarını doğru belirlemeleri, örgütlerin ise stratejik hedeflerine ulaşmada ve rekabette kendilerini üstün kılacak, en fazla katma değeri sağlayacak çalışanları yapılarına dâhil etmeleri ve sürekli gelişim göstermeleri gerekmektedir. Bu gereklilik örgütlerde kariyer yönetimi kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Böylece; bireylerin birincil ihtiyaçlarına dayanarak oluşturduğu hedefleri ile örgütün gelecek hedeflerinin uyumlu hale getirilerek birey-örgüt bütünleşmesi sağlanmıştır. Bu aşamada ise kariyer planlama ile hem bireyin kendi hedeflerini doğru tanımlaması hem de örgütün bu ihtiyaçları ne ölçüde karşılayabileceğini analiz etmelidir. Doğru yapılan bir kariyer planlaması geleceğe yönelik uygulamaların verimli olmasını sağlaması bakımından önem taşımaktadır. Çünkü kariyer planlama ile gelişim alanları tespit edilerek gerekli programlar ve faaliyetler hayata geçirilecektir. Dolayısıyla kariyer yönetiminin ve planlamasının sürdürebilir olması etkin bir kariyer geliştirme sistemi ile mümkündür. Kariyer geliştirme, çalışanların bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirme ile ilgili imkânların örgüt tarafından sağlanmasını içeren bir süreçtir. Böylece, başarı yalnızca bireyin değil aynı zamanda örgütün de başarısı olmaktadır. Bu çalışma; iş yaşamında önemi hızla artan kariyer kavramının ve fonksiyonlarının örgüt, birey açısından faydalarını, uygulanabilirliğini, vurgulamak amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmanın sonunda teoriyi desteklemek üzere; bir firmanın kariyer sistemleri ele alınmış ve yine aynı firmanın koçluk hizmeti süreci incelenmiştir. Koçluk kavramına iki açıdan bakabilmek için ise, koçluk hizmeti veren bir firmadan bu süreç ile ilgili edinilen veriler aktarılmıştır
During the passing time of the work life which re-freshes itself everyday depending on the inevitable change of the world, to identify the career of one individual accurately, to employ the individuals who can bring the highest profit and so make their company both the most successful one in the competition and the most effective in reaching the objectives. This necessity resulted in the concept of ?career management?. Thus, the integration of the individual and the company is formed by making individuals? aims which are established by depending on the first needs of those individuals parallel to the coming aims of the company. In this step, by making use of career planning, it is important to analyze not only whether the individual identifies his/her targets accurately but also whether the company can meet with these needs or not. An accurate career planning is very important in terms of the effectiveness of future life, because by means of career planning, the progress of these individuals is detected and it will become active. Hence, it is possible to maintain career management and planning via the system of career development. Career development is a process which involves facilities about improvement of workers? acquirements, skills and abilities are ensured by company. Thus, the success is not only individual but also the company?s. This research is conducted to emphasize the concept of career planning and its functions in terms of the benefits and applicability of them to the company and individual. At the end of research; due to support the theory, one firm?s career system was handled and also the same firm?s coaching period was analyzed. Beside that, in order to explain coaching system with two different point of view, the data?s which are about coaching period, given by a professional coaching firm, were conveyed.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2782
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ekim Balta Aydın.pdf1.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

1,068
checked on May 27, 2024

Download(s)

766
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.