Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2786
Title: Uluslararası pazarlamada ihracat pazarlama stratejileri ve Denizli tekstil sektöründe bir araştırma
Other Titles: Export marketing strategies in international marketing and a research on enterprises in Denizli textile industry
Export marketing strategies in international marketing and a research on enterprises in Denizli textile industry
Authors: Sarıtaş, Emel
Advisors: Duygu Koçoğlu
Keywords: Uluslararası Pazarlama
İhracat Pazarlaması
İhracat Pazarlama Stratejileri
Tekstil
International Marketing
Export Marketing
Export Marketing Strategies
Textile
Abstract: Bilgi, sermaye, işgücü ve teknolojinin dünya üzerinde rahatça hareket edebildiği günümüzde, uluslararası pazarlama ciddi anlamda önem kazanmıştır. Yaşanan bu değişim ve gelişmeler sonucu işletmeler çeşitli stratejiler kullanarak uluslararası alanda faaliyette bulunma çabası içine girmektedirler. Dış pazarlara açılan işletmeler pazarda tutunabilmek için seçtikleri stratejiler doğrultusunda pazarlama karmasını uyarlamak zorundadırlar. Bu çalışmanın amacı, işletmelerin uluslararası pazarlara giriş için hangi stratejileri tercih ettikleri, uyguladıkları pazarlama karması ve dış çevre faktörlerine verilen önem ile ihracat sıralaması arasında ilişki olup olmadığını ortaya koymaktır. Çalışmanın ilk iki bölümü teori ve son bölümü uygulama olmak üzere üç bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde uluslararası pazarlamanın tanımı ve uluslararası pazarlamaya giriş stratejileri ayrıntılı olarak incelenmiştir. İkinci bölümü uluslararası pazarlara giriş stratejilerinden olan ihracat ve ihracat pazarlama süreci yer almaktadır. Üçüncü ve son bölümde ise, Denizli Tekstil Sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ile yapılan bir araştırmaya yer verilmiştir.
Information, capital, labor and tecnology is to be able to move freely on the world today because of that international marketing has gained importance so much. Result of these changes and developments, companies that using variety strategies, operate efforts to get in to intenational market. According to their choice of strategies to surviving on foreign markets, companies have to adapt the marketing mix. The purpose of this study, to determine what strategies have been choosen by companies to enter international market, what is the relationship between export rankings and importance given to applied marketing mix and external environmental factors. This study comprises three parts; first two parts are about theoritical framework and the last one is about empiricial research. The first part covers, international marketing and international marketing strategies. Export marketing which is the one of strategies to enter international market and process of export marketing is content of the second part. The third and final section are included a survey on companies in Denizli Textile Sector.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2786
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Emel Sarıtaş.pdf776.48 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

522
checked on May 27, 2024

Download(s)

3,404
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.