Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2791
Title: Hane halkları elektrik talebi
Other Titles: Household electricity demand
Authors: Akın, Emre
Advisors: Bülent Güloğlu
Keywords: Hane Halkı Tüketimi
Elektrik Talebi
Sıralı Logit Tahmini
Household Consumption
Electricity Demand
Ordered Logit Estimation
Abstract: Bu çalışmada Türkiye'de hane halklarının elektrik enerjisi tüketimini etkileyen faktörler araştırılmıştır. Hanenin anket ayındaki elektrik fatura giderinin, hane halkına ait konut özelliklerinin, hane halkı yapısının ve gelirinin elektrik talebini belirleyen etkenler olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bahsedilen bu etkenlerin marjinal etkileri hesaplanmıştır. Çalışmada Türkiye İstatistik Enstitüsü tarafından yayınlanan Türkiye Hane Halkı Bütçe Anketi 2008 verileri kullanılmış ve sıralı logit modeli uygulanmıştır.
In this study, the factors effecting the electricity consumption of households in Turkey are examined. Monthly electricity cost of the household, characteristics of the house, the structure of the household and its income are identified to be the factors that determine the demand for the electricity. Moreover, marginal effects of those mentioned factors are calculated. In the study, Turkish Household Budget Survey 2008 data which was published by Turkish Statistics Institute are used, and ordered logit model is applied.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2791
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Emre Akın.pdf1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

72
checked on May 27, 2024

Download(s)

344
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.