Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2792
Title: Temettü politikası teorileri ve İMKB'de ampirik bir çalışma
Other Titles: Divident policy theories and an empirical test in Istanbul Stock Exchange
Authors: Kaplanoğlu, Emre
Advisors: Hakan Aygören
Keywords: Ekonomi
Economics
Temettü politikası teorileri
Dividend policy theories
Abstract: Bu çalışmanın amacı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören şirketlerin uyguladıkları temettü politikaları ve ödeme biçimlerinin yıllar itibariyle nasıl bir değişim gösterdiği ve bu değişimin şirketler tarafından nasıl yönlendirildiğini analiz etmektir. Bu amaçla, ulusal bir ölçek olan İMKB'de işlem gören ve temettü ödemesinde bulunan tüm şirketlerin nakit ve bedelsiz temettü ödemeleri grafiksel olarak gösterilmiş ve nakit temettü ödeme biçimlerindeki deşiğim hızları, çoklu regresyon modeli ile analiz edilmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde, genel olarak finansal piyasalar, kâr-temettü ilişkisi, hisse senedi kavramı, firma değeri ve temettü politikasının şirketler için önemine değinilmiştir. İkinci bölümde, temettü politikası teorileri mükemmel piyasalarda temettü politikası ve mükemmel olmayan piyasalarda temettü politikaları gibi kavramlar, temettü politikasının şirket değeri üzerine olan etkileri irdelenmektedir. Üçüncü bölümde, temettü politikasını etkileyen temel unsurlar verilerek; temettü dağıtım politikaları, temettü ödeme yöntemleri detaylı bir biçimde incelenmektedir. Ortaya çıkan genel sonuçlar, Türkiye'deki temettü politikasının önemiyle ilişkilendirilmektedir. Son bölümde ise, İMKB'de işlem gören ve temettü ödemesinde bulunan şirketlerin nakit temettü ödemeleri İMKB-100, imalat sanayi ve finansal kurumlar ayrımına tabi tutulmuş ve nakit temettü ödeme oranları ve temettü dağıtım hızları analiz edilmektedir.
The aim of this study is to analyze how the dividend policies and types of payment used by those firms in Istanbul Stock Exchange (ISE) differentiated along the years. Besides, the way the firms directed that differentiation constituted another important part of the analysis realized. Having that target, payments in cash and payments without charge of those firms in ISE, as a national scale, have been given as graphs. The change impetus of payments in cash is analysed by multiple regression analysis. In the first part of the study, such general conceptualizations as financial markets, profit ? dividend relationship, concept of stock, firm value and the importance of the dividend policy for the firms were dealt with. In second section, some other notions as the theories of dividend policy, the dividend policy in perfect and non-perfect markets were given in order to determine the effects of dividend policy over the firm value. In the third chapter, by giving those elements affecting the dividend policy, dividend distribution policies, dividend payment methods are analysed in an elaborated manner. Those results emerged has been linked with the relative importance of so-called issue in Turkey. In final chapter of the study, the payments in cash of the firms in ISE have been separated as the ISE-100, manufacturing firms and financial institutions. The relationships between payments in cash ratio and dividend distribution impetus have been analyzed by Lintner?s multiple regression model.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2792
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Emre Kaplanoglu.pdf1.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

100
checked on May 27, 2024

Download(s)

1,218
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.