Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2800
Title: İlköğretim II. kademe Türkçe ders kitaplarında sözvarlığı incelemesi
Other Titles: The researchment of the vocabulary on the Turkish lesson books in the second level of the primary school
Authors: Nurettin Öztürk
Kaya, Ertuğrul
Keywords: Sözvarlığı
Ders kitabı
Sözcük öğretimi
Sözlük
Vocabulary
Lesson book
Teaching word
Dictionary
Issue Date: 2008
Abstract: İlköğretim II. Kademe Türkçe Ders Kitaplarında Sözvarlığı İncelemesi adlı tez çalışmamız, genel olarak, Türkçe dersinde kullanılan metinlerin sözvarlığı açısından tablo kullanarak dökümünün yapılması ve bunlara bağlı yorumları içermektedir. Çalışmamızın Giriş bölümünde sözvarlığı ile ilgili bilgiler ve çalışmamızla olan ilişkisi üzerinde durulmuştur. Ayrıca bu bölümde, çalışmamız boyunca kullanacağımız terimlerin açıklamaları yer almaktadır. Çalışmamız boyunca kullandığımız yöntem yine Giriş bölümünde yer almaktadır. I. Bölümde incelediğimiz 3 (üç) Türkçe ders kitabındaki metinler, metinlerin sözvarlığı tabloları ve metinlere bağlı olarak işlenen sözcük çalışmalarında yer alan sözcüklerin yer aldığı sözcük çalışma tabloları verilmiştir. Bu bölümün sonunda, incelenen ders kitaplarındaki türlerin dağılımı tablo olarak verilmiştir. II. Bölümde, öğretmen ve öğrencilere, sözlük kullanımı ve sözcük öğretimi konulu görüşlerini almak üzere uyguladığımız anketlerin yorumu yer almaktadır. Bu anketler yorumlanırken, seçeneklerin frekans değeri yüzde olarak verilmiştir. Bu anketlerden çıkan sonuç, kesin bir yargıya varmak için değil, alanımızdaki çalışmalara bir görüş vermesi bakımından önemlidir. II. Bölümde ayrıca, kitapevleri ve kırtasiye yetkilileri ile yapılan mülakatların yorumu yapılmıştır. III. Bölüm sonuç bölümünden oluşmuştur. Bu bölümde sorunlar ve öneriler üzerinde durulmuştur. Tez çalışmamızla, ana dili eğitiminde, sözcük çalışmalarına ayrılan sürenin artırılmasını ve sözcük öğretiminde sözvarlığı'nın tüm değerlerinin öğrenciye kavratılmasının önemini vurguluyoruz.
Our thesis study named The Researchment of The Vocabulary On The Turkish Lesson Books In The Second Level of The Primary School, generally, consists of making the document of the word existence of the text used in the Turkish lesson by constructing chart and comments related on these research. In the entry part of our study, it is dwelled upon the relovtionship of our study and the information about the word existence furthermore, the explanation of the term that we are going to use through the study exists on in this part. And also the technique which we have use through the study takes part in this section, the texts in three Turkish boks that we have researched, the word existence charts of the text have been given in the first part. The proportion of the branch on the investigating books is constructed as a chart. In the second part, there have been the comments of the surveys that we have carried out teachers and students for taking their ideas about using dictionary and teaching word. While explaining these surveys, the freaquency price of the choices are given as a percent. The result of these surveys are important for giving ideas about our area on the other hand, it is not used for taking certain decision. Moreover, the comments of interviews which have made whith the authorizeds of the bookshops and stationeries have taken part in this part. The third part is the conclusion of the research. In this part, it has been dwelled upon problems and suggestions. We have emphasized on rising the time of words study in edecuation of mothertonque and all of the valve of word existence have been tought to students in our thesis work.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2800
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ertuğrul Kaya .pdf7.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

12
checked on May 29, 2023

Download(s)

88
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.