Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2801
Title: Şiirin Türkçe eğitimindeki işlevi ve ilköğretim ikinci kademe Türkçe ders kitaplarındaki şiirlerin yerinin incelenmesi
Other Titles: The function of poetry in Turkish language education and examination of poetry's role in lower secondary Turkish textbooks
Authors: Kerim Demirci
Yıldırım, Esin
Keywords: Şiir
Çocuk Şiiri
Türkçe Ders Kitapları
Şiir İncelemesi
Poetry
Children’s Poetry
Turkish Language Textbooks
Examination of Poems
Issue Date: 2012
Abstract: Türkçe öğretiminin amaçlarına ulaşılmasında edebî metinler önemli birer araçtır. Edebî metinler aracılığıyla çocukların duygu ve düşünce dünyasına seslenilir. Edebî türler içinde şiirlerin çocukların gerek duygusal gerek düşünsel gerekse dilsel gelişimlerinde önemli yeri vardır. ?Şiirin Türkçe Eğitimindeki İşlevi ve İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarındaki Şiirlerin Yerinin İncelenmesi? adlı tez çalışmasıyla ilköğretim ikinci kademede Türkçe ders kitaplarındaki şiirler, belli başlıklar altında incelenerek şiirin Türkçe öğretimindeki işlevinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma dört bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde problem durumuna; ikinci bölümde edebî tür olarak şiir başlığı altında şiir ve çocuk edebiyatında şiirle ilgili kuramsal bilgiye yer verilmiştir. Üçüncü bölümde araştırmada kullanılacak yöntem açıklanmıştır. Dördüncü bölümde ilköğretim ikinci kademe Türkçe ders kitaplarındaki şiirler, zihniyet, tema, yapı, dil, ahenk unsurları, değerler, söz varlığını zenginleştirmeye yönelik sözcükler, yazım ve noktalama kurallarına uygunluk ve Türkçe öğretim Programı'nda yer alan şiir türüyle ilgili kazanımlara uygunluk bakımlarından incelenmiştir.
Literary texts are important tools which enable reaching the aims of Turkish Language Teaching. Children?s emotional and intellectual world is addressed to via literary works. Poems -within the literary works- have a vital role in children?s intellectual, emotional and linguistic development. The master?s thesis named ?The Function of Poetry in Turkish Language Education and Examination of Poetry?s Role in Lower Secondary Turkish Textbooks? has aimed to examine the poems in lower secondary Turkish textbooks from the standpoint of some criteria and to determine the function of poems in Turkish Language Teaching. The thesis consists of four chapters. Statement of the problem has been put forth in the first chapter and theoretical knowledge about poems in children?s literature has been stated under the title ?poetry as a literary genre? in the second chapter. The research method has been put forth in the third chapter. The poems in lower secondary Turkish textbooks have been examined in terms of mentality, theme, structure, language, harmony factors, values, new words to enrich children?s vocabulary, properness to punctuation and spelling rules and consistency to attainments about poetry in Turkish language curriculum in the fourth chapter.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2801
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Esin Yıldırım.pdf1.05 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

200
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

1,466
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.