Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2805
Title: Elmalı ve yöresi ağızları
Other Titles: Dialects of Elmalı and region
Authors: Çoban Kulle, Esra
Advisors: Tok, Turgut
Keywords: Derleme
Yöresel sözcükler
Sesler
Ses olayları
Sözcük türleri
Compilation
local words
Sounds
Sound events
Word types
Abstract: Elmalı ve Yöresi Ağızları isimli çalışmamızda Antalya ili Elmalı ilçesi sınırları içerisinde yer alan iki belde ve 28 köyün ağız özellikleri incelenmiştir. İnceleme sahamızda derlenen malzeme çözümlendi. Çözümlenen metinler, Türk Dil Kurumu tarafından geliştirilen Ağız Çalışmaları Çevriyazı İşaretleri ile, Times Turkish Transcription yazı tipinde bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Tez, giriş, inceleme, sonuç, metinler ve sözlük bölümünden oluşmaktadır. Giriş bölümünde, araştırmanın kapsamı ve metodu belirtildikten sonra, inceleme bölgemizin fiziki coğrafyası, sosyal yapısı, tarihi ve etnik yapısı hakkında bilgi verilmiştir. İnceleme bölümünde yer alan ses bilgisi, ünlü ve ünsüz seslerin incelendiği iki alt bölümden oluşmuştur. Bu alt bölümlerde sesler ve ses olayları incelenmiştir. Şekil bilgisi bölümünde, isimler, zamirler, sıfatlar, zarflar, edatlar ve fiiller ele alınmıştır. İnceleme bölümünde ele alınan konular, metinlerdeki kullanım örnekleriyle birlikte verilmiştir. Sonuç bölümünde, Elmalı ve yöresi ağızlarının belirlenen önemli ses ve Şekil bilgisi özellikleri değerlendirilmiştir. Metinler bölümünde, sınırlarını belirttiğimiz bölgedeki 30 ayrı yerleşim biriminden derlediğimiz 84 metin verilmiştir. Sözlük bölümünde, metinlerde geçen yöresel söyleyiş özelliklerine sahip bazı kelimelerle, Türkçe Sözlük?te yer almayan yöresel kelimeler alfabetik olarak verilmiş ve açıklamaları yapılmıştır. Anahtar Sözcükler: Derleme, Yöresel sözcükler, Sesler, Ses olayları, Sözcük türleri.
In this study, titled as ? Dialects of Elmalı and Local? the characteristic of dialects of 2 municipalities and 28 villages of Elmalı which is located in Antalya have been examined. In this analysis the datas heve been decated. These decoded texts have rewritten by means of Dialect Studies Translation Signs which were developed by Turkish Language Instituon, and Times Turkish Transcription writing type has been used. This dissertation includes introduction, analysis, conclusion and texts. In Introduction part, after exposing the scope and the method, the study provides information about physical geography, social structure, historical and ethnic structure of the region. Phonology, which takes place in analysis part, has been divided two sub-groups in which vowels and consonants are analysed. In these sub-groups sound and sound relations have been examined. And also nouns, pronouns, adverbs, adjectives, prepositions and terms have been examined in terms of Morphology. Subjects studied in analysis part have been given with their contextual examples. In conclusion part, important phonological and morphological characteristics of Dialects of Elmalı and Local have been evaluated. Texts section, the boundaries mentioned in the text region 84 is culled from 30 different residential units. In glossary part, some words having regional speech characteristics and regional words not existing in Turkish Dictionary have been explained in alphabetical order. Keywords: compilation, local words, sounds, sound events, word types.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2805
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Esra Kulle Çoban.pdf2.67 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

62
checked on May 27, 2024

Download(s)

78
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.