Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2808
Title: Divnü Lüti't-Türk'te söz dizimi
Other Titles: Syntax Of The Divnü Lütit-Türk
Authors: Demirel, Ezgi
Advisors: Mehmet Vefa Nalbant
Keywords: D?v?nü Lü??ti’t-Türk
Söz dizimi
Kelime grupları
D?v?nü Lü??ti’t-Türk
Syntax
Phrase
Abstract: Div?nü Lü??ti't-Türk'te Söz Dizimi adını verdiğimiz bu tezde Türk dilinin nadide eseri D?v?nü Lü??ti't-Türk söz dizimi bakımından incelenmiştir. Çalışmamızın giriş bölümünde yurt dışında ve Türkiye'de söz dizimi ile ilgili yapılan çalışmalara ve Div?nü Lü??ti't-Türk ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. Birinci bölümde dizilişi bakımından, ikinci bölümde yapısı bakımından Div?nü Lü??ti't-Türk'te yer alan cümleler incelenmiştir. Üçüncü bölümde eserde yer alan kelime grupları irdelenmiş, dördüncü bölümde ise Div?nü Lü??ti't-Türk'te kelime grupları cümledeki görevleri bakımından sınıflandırılmıştır. Son bölümde eserde yapmış olduğumuz incelemeden ortaya çıkan sonuçlar değerlendirilmiştir. Eserin sonunda ise konuyla ilgili kaynaklar verilmiştir. Anahtar kelimeler: Div?nü Lü??ti't-Türk, söz dizimi, kelime grupları.
In our thesis which called Syntax Of The Div?nü Lü??ti?t-Türk has involved structure of Div?nü Lü??ti?t-Türk?s syntax. The syntax studies which were done at abroad and in Turkey has been examined in the entrance of our study. The sentences in Div?nü Lü??ti?t-Türk has been analyzed in the first section according to the point of arrangement of sentences and in the second section according to the structure of sentences Div?nü Lü??ti?t-Türk?s phrases has been investigated in the third section. In the forth section phrases of Div?nü Lü??ti?t-Türk has been classified according to functions into the sentences. And in the last section our thesis results of sources related to our topic are given at the end of our work. Key Words: Div?nü Lü??ti?t-Türk, syntax, phrase
URI: https://hdl.handle.net/11499/2808
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ezgi Demirel.pdf8.09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

42
checked on May 27, 2024

Download(s)

12
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.