Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2811
Title: Ziya Paşa'ya göre edebiyat ve insan eğitimi
Other Titles: Human education and literature according to Ziya Pasha
Authors: Önder Göçgün
Kana, Fatih
Keywords: Ziya Pasa
Değerler Eğitimi
Tanzimat Dönemi
Edebiyat Eğitimi
Ziya Pasha
,Values Education
The Tanzimat Period
Literature Teaching
Issue Date: 2010
Abstract: Ziya Paşa Tanzimat döneminin önemli bir şairi olmasının yanı sıra aynı zamanda dönemin önemli bir devlet adamı ve düşünürüdür. Ziya Paşa'nın eserleri ve fikirleri günümüzde de önemini korumaktadır. Edebiyat ve kültür dilinin önemli örneklerini eserlerinde yansıtan Ziya Paşa özellikle gençlerin eğitimi ve onlara kazandırılması gereken değerler üzerinde durmaktadır. Bu çalışmanın amacı; Ziya Paşa'nın fikirleri etrafında edebiyat, insan, eğitim ve değer kavramlarına açıklık kazandırmaktır. Araştırmanın çalışma alanı Ziya Paşa'nın nazım ve nesir türünde kaleme aldığı eserlerdir. Çalışmada Ziya Paşa'nın bu eserleri tahlil ve detaylı inceleme metotları kullanılarak incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda Ziya Paşa'nın edebiyat, eğitim ve değer merkezli eğitim anlayışı çerçevesindeki düşünceleri tespit edilmiş ve Tanzimat döneminden günümüze kadar olan süreçte bu sorunlara hâla çözüm bulunamadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ziya Paşa'nın, edebiyat, eğitim ve değerler konusunda yerinde tespitler yapıp, bu kavramlara açıklık getirdiği görülmüştür.
In addition to being an important poet of the Tanzimat period, Ziya Pasha, was also an important statesman and thinker of this period. Ziya Pasha?s studies and ideas has still protected their importance nowadays. Ziya Pasha, who reflected important examples of literary and cultural language into his works, particularly focused in particular on the education of the youth and the values they need to acquire. The purpose of this study is to examine the concepts of literature, human, education and values on the basis of the ideas of Ziya Pasha. The study is mainly concerned with the works of art in poetry an prose genres. This work of Ziya Pasha?s this study have been examined and evaluated with detailed methods of examination. As a result of the study, his ideas on literature education and value-centered educational approach have been identified and it is found that no solution have been found to such problems since Tanzimat period. Howewer, it is seen that Ziya Pasha is made correct clarifications on the issues such as literature, education and values.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2811
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fatih Kana.pdf2.29 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 29, 2023

Download(s)

274
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.