Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2814
Title: The place of culture in foreign language education: An analysis of teachers' and students' views, and of New Bridge to Success series
Other Titles: Yabancı dil eğitiminde kültürün yeri: Öğretmen ve öğrenci görüşleri, New Bridge to Success serisi analizi
Authors: Avinç, Fatmanur
Advisors: Demet Yaylı
Keywords: Kültür
Kültür ve İngiliz dili eğitimi
Kültürel yönelim
Ders kitabı analizi
Yerel kültür
Hedef kültür
Uluslararası kültür
Culture
Culture and ELT
Cultural orientation
Textbook analysis
local culture
Target culture
İnternational culture
Abstract: Kültür kavramı oldukça soyut bir kavram olmakla beraber birçok kişi için farklı anlamlar taşır. Kültür ve dil karşılıklı etkileşim içinde olan kavramlar oldukları için, birbirlerinden ayrı bahsedilemezler. Yabancı dil sınıflarında verilen kültürel bilgilerin yönelimi ise ayrı bir tartışma konusudur çünkü İngiliz dili öğretiminde üç tip kültürden bahsedilmektedir. Bunlar; yerel, hedef ve uluslararası kültürlerdir. Bu çalışmanın amacı Anadolu liselerinde görev yapan Türk İngilizce öğretmenlerin ve bu kurumlarda öğrenim gören öğrencilerin kültür kavramı hakkındaki görüşlerini ve İngilizce derslerinde bahsedilen kültürel bilgilerin yönelimini ortaya çıkarmaktır. Ayrıca, en önemli kültürel bilgi sağlayıcılarından biri olan ders kitabı New Bridge to Success serisinin kültürel yönelimi araştırmacı tarafından analiz edilmiştir. Bu çalışmaya Anadolu liselerinde çalışan yirmi Türk İngilizce öğretmeni ve yine bu kurumlarda öğrenim gören yirmi öğrenci katılmıştır. Nitel veriler, yarı yapılandırılmış görüşmeler sonucunda ortaya çıkan katılımcı görüşlerinin analizi ile elde edilmiştir. Buna ek olarak, New Bridge to Success serisinde bulunan dört ders kitabı kültürel yönelimleri açılarından araştırmacı tarafından analiz edilmiştir. Çalışmada elde edilen bulgular, Türk İngilizce öğretmenlerinin ve öğrencilerinin kültür kavramını genellikle sosyolojik açıdan tanımladığını açıkça ortaya koymuştur. İngilizce derslerinde öğretmenler tarafından öğrencilere aktarılan kültürel bilgilerin içeriği göz önüne alındığında, bulgular bu bilgilerin genellikle kültür kavramının sosyolojik ve estetik anlamlarını içerdiğini göstermiştir. Ayrıca, öğretmenler tarafından verilen kültürel bilgilerin, öğrencilerin beklentileri ile tutarlılık gösterdiği saptanmıştır. Çalışmaya katılan öğretmen ve öğrencilerin birçoğunun, İngilizcenin şu anki statüsünün bir dünya dili olmasından dolayı, uluslararası kültürel bilgileri tercih ettikleri saptanmıştır. New Bridge to Success serisinin kültürel yönelimi göz önüne alındığında, katılan öğretmen ve öğrencilerin görüşlerinin analizi ve araştırmacı tarafından yapılan analiz, New Bridge to Success serisin kültürel yöneliminin yerel kültür olduğunu ortaya koymuştur. Sonuç olarak, öğretmen ve öğrenci görüşlerinin ve kitap analizinden elde edilen bulgular, Türk İngilizce öğretmenlerin ve öğrencilerin kültür kavramını sosyolojik ve estetik açılardan ele aldıklarını ve New Bridge to Success serisinin yöneliminin, öğretmen ve öğrenciler tarafından tercih edilen uluslararası kültürden ziyade, yerel kültür olduğu ortaya konulmuştur.
Culture is a highly abstract concept and people attribute various meanings to it. Language and culture are two terms that cannot be discussed apart from one another, for they influence each other in many senses. Orientation of cultural information presented in English language classrooms is another question of debate, for there are three types of culture in ELT ;namely, local, target and international cultures. The purpose of the study is to reveal Turkish Anatolian high school English language teachers? and students? views on the meanings of culture and the orientation of cultural information presented in English language classrooms in Turkey. As being one of the most cultural information provider, the textbook New Bridge to Success series was also examined in terms of its cultural orientation. Twenty Anatolian high school English language teachers and twenty Anatolian high school students participated in the study. Qualitative data were gathered from the analysis of participants? views through semi-structured interviews. Besides, four textbooks in New Bridge to Success series were examined in terms of their cultural orientation by the researcher. The findings of the study clearly indicated that most of the Turkish teachers of English and students participating in this study defined the concept of culture in a sociological sense. Regarding the content of the cultural information presented in English classes, the findings revealed that the content of cultural information mentioned in English classes was also in its sociological and aesthetic senses mostly. Besides, the cultural information presented by teachers was in coherence with the expectations of students on the cultural content of their English classes. Most of participating teachers and students indicated that they preferred international culture information regarding the present status of English as a lingua franca. With regard to the evaluation of four textbooks in New Bridge to Success series, both the analysis performed by the researcher and the views of participating teachers and students indicated that cultural orientation of New Bridge to Success series was local culture.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2814
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fatmanur Avinç.pdf9.08 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

36
checked on May 27, 2024

Download(s)

52
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.