Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2831
Title: Grotesque selfness of traumatic otherness in Martin Amis' novels Other People, Time's Arrow, and Money
Other Titles: Martin Amis'in Other People , Time's Arrow ve Money adlı romanlarında travmatik ötekiliğin, grotesk benlikleri
Authors: Yalçın, Gamze
Advisors: Meryem Ayan
Keywords: Martin Amis
Travma Teorisi
Benlik ve Ötekilik
Grotesk
Yapısöküm
Other People
A Mystery Story
Money
A Suicide Note
Time's Arrow or the Nature of the Offence
Abstract: Bu tezin amacı Martin Amis'in Other People: A Mystery Story, Time's Arrow or The Nature of the Offence ve Money: A Suicide Note adlı romanlarını travma teorisi ışığında, Bakhtin'in grotesk realizm teorisi, yapısöküm ve benlik ve ötekilik kavramlarına odaklanarak çalışmaktır. Postmodern edebiyatın öncülerinden olan Martin Amis, yenilikçi yazım tekniği, hayatın ve insanın gerçekliğine dokunan çeşitli temaları ile edebiyatta özel bir yere sahip olmuştur. Romanlarında, hayatın her alanında, modern insanın ikilemini ele almaktadır. Karakterleri genellikle, dönemin psikolojik ve sosyal koşulları ve olayları tarafından şekillendirilmiş travmatik kişiliklerdir. Karakterlerinin travmatik durumları, onları yalnızca parçalanmaya ve kişilik çözülmesine götürmez, aynı zamanda travmatik ötekiliğin, grotesk benliklerini de yaratır. Birinci Bölüm travma teorisinin detaylı açıklamasını, bu teorinin tarihsel gelişimini ve travmanın benlik, dış dünya ve zaman algısı üzerindeki etkilerini sunmaktadır. Bu bölümde ayrıca, travma ve grotesk arasındaki ilişki incelenerek, travma edebiyatının ve romanların analizinde kullanılan yapısökümcü yaklaşımın da özellikleri sunulmuştur. İkinci Bölümde travmanın kişinin dış dünya algısı üzerindeki etkisi, Other People: A Mystery Story adlı eserde incelenmiştir. Üçüncü Bölümde ise Money: A Suicide Note adlı romanda dış dünyanın, kişinin iç dünyasını ihlal ederek karakter üzerinde travmatik bir etki yaratmasına odaklanılmıştır. Dördüncü Bölümde Time's Arrow or The Nature of the Offence romanında değişen zaman algısı bazında, bireyin travmatik soykırım tarihi kaynaklı, hafıza ve kişilik değişimleri incelenmiştir. Bu tez travmanın bireyin üzerinde yıkıcı etkilere sebep olduğunu ve bu etkilerin bireyin kimliğini, dünya ve zaman algısını yeniden yapılandırarak ona grotesk bir hayatın kapılarını açtığını öne sürmektedir. Anahtar Kelimeler: Martin Amis, Travma Teorisi, Benlik ve Ötekilik, Grotesk,Yapısöküm, Other People: A Mystery Story, Money: A Suicide Note, Time's Arrow or the Nature of the Offence K
The aim of this thesis is to elucidate Martin Amis' novels Other People: A Mystery Story, Time's Arrow or The Nature of the Offence and Money: A Suicide Note in the light of trauma theory by referring to Bakhtinian grotesque realism theory, deconstruction and self and other concepts. One of the pioneers of the postmodern literature, Martin Amis, with his innovative writing style and various themes which touch upon the reality of life and person, takes a special place in literature. In his novels he shows the dilemma of modern people in every field of life. His characters are generally traumatic ones who are highly influenced and shaped by psychological and social conditions and events of the age. The traumatic conditions of his characters, not only take them to the fragmentation and dissolution of the self but also create the grotesque selfness of the traumatic otherness. Chapter one presents a detailed explanation of trauma theory, its historical process and influence of trauma on the perception of self, external world and time. In this chapter also the relation between trauma and grotesque is analyzed and features of trauma fiction as well as deconstruction are presented. In Chapter Two the impact of trauma on one's perception of external world is analyzed in Other People: A Mystery Story. In Chapter Three traumatizing intrusion of the public sphere to the private sphere, is examined in Money: A Suicide Note and in Chapter Four the modifications of the individual memory and identity in the basis of the altering perception of time, caused by the traumatic Holocaust history is analyzed in Time's Arrow or the Nature of the Offence. In the light of these analyses, this thesis suggests that trauma creates destructive effects on the individual and thus it provides individual with a grotesque life at the end of which the subject's identity, perception of world and time becomes reconstructed. ey words: Martin Amis, Trauma Theory, Self and Other, Grotesque,Deconstruction,Other People: A Mystery Story, Money: A Suicide Note, Time's Arrow or the Nature of the Offence
URI: https://hdl.handle.net/11499/2831
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gamze Yalçın.pdf1.98 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

52
checked on May 27, 2024

Download(s)

226
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.