Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2842
Title: Örgütsel değişi ve Denizli tekstil sektöründe bir araştırma
Other Titles: Organizational change and a research in Denizli textile sector
Authors: Çağdaş, Gülhan
Advisors: Ayşe İrmiş
Keywords: Örgütsel değisim
Değişim Yönetimi
Organizational change
Change management
Abstract: Bu çalısmanın amacını sürekli degisen çevre kosulları karsısında isletmelerin, degisime uyum saglayıp saglayamadıkları ve degisim karsısındaki tutumlarını inceleme ve bu dogrultuda, Denizli ilinde faaliyet gösteren tekstil isletmeleri üzerinde uygulamalı bir arastırma yapmak olusturmaktadır. Tez genel olarak iki bölümden olusmaktadır. Birinci bölümde teori kısmı, ikinci bölümde ise uygulama kısmı yer almaktadır. "lk bölüm dört kısımdan olusmaktadır. Birinci kısımda; örgütsel degisimin tanımı, benzer kavramlarla iliskisi, türleri ve degisime neden olan içsel ve dıssal faktörler teorik olarak incelenmistir. "kinci kısımda, örgütsel degisim yönetmeleri baslıgı altında geleneksel ve planlı degisim yöntemleri açıklanmıstır. Daha sonra örgütsel degisimi gerçeklestirmek için kullanılabilecek, toplam kalite yönetimi, örgüt gelistirme ögrenen örgütler ve degisim mühendisligi teknikleri ele alınmıstır. Dördüncü kısımda ise degisim ajanı ve degisime karsı direnç ele alınarak, degisim ajanının örgüt içinden veya dısından seçilmesi ve bu yöntemlerin üstünlük ve zayıflıkları açıklanmıstır. Dördüncü kısımda ayrıca, degisime direncin bireysel ve organizasyonel nedenleri açıklanmıs, degisimin benimsenmesinde tepe yönetimin, liderin ve vizyonun önemi anlatılmıs, son olarak da degisime direnmeyi azaltmak için kullanılabilecek yöntemlere yer verilmistir. "kinci bölümde ise, birinci bölümdeki teorik çerçeve dikkate alınarak Denizli tekstil sektöründe yapılan arastırmaya yer verilmistir. Bu bölümde, yapılan anket sonuçları SPSS paket programı kullanılarak degerlendirilmistir. Son olarak yapılan anket ve mülakatlardan elde edilen sonuçlarının, varsayımları ne kadar dogruladıgı test edilmistir. Bu çalısmanın sonucunda, Denizli tekstil isletmelerinde degisimin daha çok mamul model, türlerinde yada kullanılan teknolojide gerçeklestirildigi, yönetsel bazda degisimlerin yapılmadıgı tespit edilmistir. Yapılan çalısmada, örgütlerin basarılı bir degisim programını gerçeklestirebilmeleri için bir takım öneriler getirilmistir.
The aim of this work consist of the managements against the continuously unstable environment situations if they can harmonize the change or not and analysis for their attitudes against the change and through this direction, to make an applicational research for textile operations that are in activity in Denizli. The thesis basically consists of two parts. In the first part theoretical section, in the second part application section take place. Four sections take place in the first part. In the first section, organizational change definition, relation with similar concepts, kind and causes of change of the management internal and external facts are examined theoretically. In the second section, under as a topic of organizational change technique traditional and planned change techniques are explained. Then total quality management, organization development, learning organizations and re-engineering techniques are taken on. In the fourth section of the thesis, change agent and taken on resistance subjects against the cahange, it?s explained that selecting the change agent from interior and exterior of the organization and these techniques advantages and disadvantages are announced. Also in the fourth section, the individual and organizational reasons for resistance to change are explained, the importance of the head administration, the leader and vision to adopt the change are assessed. The last in this section, the usable techniques to decrease fort the change resistance are taken on. %n the second part, the research in textile sector in Denizli according to the theoretical frame in the first part. In this part, questionare results that were carried out are evaluated by using SPSS package program. Finally, the findings of the questionaire and interview are assessed to find out than hypotheses are justifired for how justified hypothesises. As the result of this work, in Denizli textile companies the change is materialized in more product model and kinds or in usable Technologies, the change isn?t existed in administrative and organizational base is determined
URI: https://hdl.handle.net/11499/2842
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gülhan Çağdaş.pdf630.42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

50
checked on May 27, 2024

Download(s)

392
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.