Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2844
Title: Sınıf öğretmeni adaylarının yaratıcılık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi(Pamukkale Üniversitesi örneği)
Other Titles: Elementary school teacher candidates creativity levels towards different variables
Authors: Gülel, Gülözge
Advisors: Hayrettin Akyıldız
Keywords: Yaratıcılık
Sınıf Ögretmeni
Creativity
Elementary school teacher.
Abstract: Bu arastırmanın amacı, sınıf ögretmeni adaylarının kendi algılarına göre yaratıcılık düzeylerini belirlemektir. Arastırmanın örneklemini 2005-2006 egitim-ögretim yılı güz döneminde Pamukkale Üniversitesi Sınıf Ögretmenligi Anabilim Dalında normal ve ikinci ögretimde ögrenim gören 109 ögrenci olusturmaktadır. Sınıf ögretmeni adaylarına Sungur (1997) tarafından Türkçeye uyarlanan Raudsepp (1979) tarafından gelistirilen ?How creative are you?- Ne kadar yaratıcısınız?? ölçegi uygulanmıstır. Verilerin analizinde ortalama, standart sapma, t-testi ve tek yönlü varyans analizi gibi tekniklerden yararlanılmıstır. Elde edilen bulgulara göre asagıdaki sonuçlara ulasılmıstır: 1. Pamukkale Üniversitesi Egitim Fakültesi Sınıf Ögretmenligi Anabilim Dalında ögrenim gören bayan ögrencilerin yaratıcılık düzeylerinin bay ögrencilere göre daha yüksek oldugu saptanmıstır. 2. Pamukkale Üniversitesi Egitim Fakültesi Sınıf Ögretmenligi Anabilim Dalında ögrenim gören sınıf ögretmeni adaylarının ilkokul, ortaokul ve lise akademik basarı algılarına göre yaratıcılık düzeylerinde anlamlı bir farklılık bulunmamıstır. Ancak üniversite akademik basarı algılarına göre yaratıcılık düzeylerinde anlamlı bir farklılık bulunmustur. 3. Pamukkale Üniversitesi Egitim Fakültesi Sınıf Ögretmenligi Anabilim Dalında ögrenim gören sınıf ögretmeni adaylarından enstrüman çalmayanların, çalanlara göre daha yaratıcı oldukları bulunmustur.
The purpose of this study is to determine elementary school teacher candidates? creativity levels towards different variables. The sample of the study consists of 109 students attending to Pamukkale University, in primary school education dept. during 2005-2006 academic year. The scale ?How creative are you??developed by Raudsepp (1979) and adopted to Turkish by Sungur (1997). The data has been analyzed by using the techniqes such as average, standard deviation, the t-test and the one way variance analysis. The following results have been reached according to the findings: 1. The creativity level of girls who educated in Pamukkale University is higher than the boys. 2. There is no significiant difference between the academic success perception of the elementary school teacher candidates? during elementary, primary and high schools except university. 3. The creativity level of the instrument players is lower than the people who do not play instruments.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2844
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gülözge Gülel.pdf430.03 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

308
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

538
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.