Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2846
Title: Sokak çocuklarının sosyo-kültürel ve ekonomik özellikleri açısından incelenmesi: Ankara Sakarya Caddesi örneği [Master Thesis]
Other Titles: The examination of socio-cultural and economical characteristics of street children: Ankara Sakarya Street sample [Master Thesis]
Authors: Bayraktar, Güray
Advisors: Mehmet Meder
Keywords: Sokak çocukları
Aile
Sosyal hizmetler çocuk esirgeme kurumu
Kültürel yozlaşma
Eğitim
Çalışan çocuklar
Street children
Family
Society for the protection of children
Kultural degeneration
Education
Working children
Abstract: Sanayilesme sürecinde olan ülkelerin metropollerinde ortaya çıkan sokak çocukları tüm boyutlarıyla ele alınması gereken bir konudur. Bu arastırmada sokak çocuklarının sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerine değinilmistir. Ankara Sakarya Caddesinde yasayan sokak çocuklarının aile yapıları, niçin sokakta yasadıkları, sorunları arastırılmıstır. Arastırma yüz yüze görüsme tekniği ile gizlilik ilkesine dayanarak yapılmıstır. Arastırma sonucunda elde edilen verilere göre sokak çocuklarının anne - babalarının büyük bir kısmı kırsal kesimden Ankara'ya göç etmis, eğitim düzeyi düsük, geliri yetersiz kisilerdir. Kent yasamının getirdiği ekonomik sorunları çözmede yetersiz kalan anne-babalar çocuklarını sokaklarda gelir getirici islerde çalıstırmaktadır. Uyusturucu satıcıları, fuhus ve organ mafyası gibi çesitli suç örgütleri tehlikesiyle karsılasan sokak çocukları siddet olaylarına maruz kalmaktadır. Toplum tarafından birer suçlu olarak görülen bu çocukları sokakta çalısmak ve yasamak zorunda bırakan, suça iten etmenler ele alınmalıdır. Sokak çocukları yanlıs ekonomi politikaları, bilinçsiz nüfus artısı, kültürel yozlasma ve ebeveynler arasındaki çatısmanın bir ürünüdür. Yoksulluk, kente göç eden ailenin kentsel yapıya uyum sağlayamaması aile yapısını sarsmaktadır. Çocukların sokakta yasamalarında evde uygulanan siddet, ana-baba tarafından sokağa atılma, asırı yoksulluk ve sokakta tanıstıkları arkadaslar etkili olmaktadır. Bu çocuklar Sosyal hizmetler çocuk esirgeme kurumu ve gönüllü kurulusların çabalarıyla topluma kazandırılmaya çalısılmaktadır. Ancak bu çabalar yeterli değildir. Sistemli koordine olmus bu alanda hizmet veren tüm resmi ve gönüllü kurulusların bir arada bir plan dairesinde çalısması bu sorunun çözümünde etkili olabilecektir.
Street children that appear at the metropolises of the industrializing countries is a subject which should be dealt with all its dimensions. In this study, Socio-Cultural and Economical characteristics of the street children are mentioned.The family constructions of the street children, why they live at the street and their problems are researched. The research has been performed by the interview technique based on the principle of secrecy. According to the results of the research, a big portion of the parents of street children emigrate Ankara from rural life and their income is insufficient and the education level of them is low. The parents, who face difficulties to solve the economic problems resulting from urban life, make their children work in a job. The street children who are under the threats of some crime organizations such as drug sellers, prostitution and organ mafia are exposed to violence in social life..The factors that force those children, who are supposed to be guilty by the society, to commit crime, to live and to work at the street should be dealt with. The street children are a result of faulty economic policies, unconscious population increase, cultural degeneration and the dispute between the parents. Poverty and inadjustment of the families to the urban life damage the family make. The violence at home, being expelled by the parents, poverty and the friends at the street cause children to live at the street. Those children are endeavoured to participate in the society by Society for the Protection of Children and other volenteer institutions. On other hand, these efforts are not enough. Well-organized, both official and volunteer institutions which serve that field by working together can be effective to solve problem.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2846
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gürray Bayraktar.pdf1.18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

92
checked on May 27, 2024

Download(s)

698
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.