Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2847
Title: Kamu yönetiminde merkezileşmiş bir otorite olarak Kamu Görevlileri Etik Kurulu
Other Titles: Ethics Committee of Public Officials as a centralized authority in public management
Authors: İnal Yüksel, Gülçin
Advisors: Süleyman Yaman Koçak
Keywords: Etik
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetiminde Etik
Kamu Görevlileri Etik Kurulu
Ethics
Public Management
Ethics in Public Sector
Ethics Committee of Public Officials in Turkey
Abstract: Çalışmada kamuda etik kültürünü yerleştirmek geliştirmek, etik davranış ilkelerini belirlemek ve bu ilkelere aykırılıklarla ilgili inceleme ve araştırma yapmak üzere kurulan Başbakanlığa bağlı Kamu Görevlileri Etik Kurulunun yapısı ve etkinliği incelenmektedir. Bu amaçla öncelikle etik kavramından yola çıkıp, etik ile ilişkilendirilen kavramlara değinilerek etiğin yönetimdeki yeri ve önemi irdelenmektedir. Daha sonra kamu yönetiminde etiğin ulusal ve uluslararası alandaki çalışmaları ve uygulamaları incelenmektedir. Türkiye'de kamu yönetimi açısından etiğin gelişimi sorgulanmaktadır. Daha sonra Kamu Görevlileri Etik Kurulunun yapısı, etkinliği ve faaliyetleri ele alınarak Kurula yapılan başvurular analiz edilmekte ve Kurulun yapısına, işleyişine yönelik eleştirilere yer verilmektedir. Bu eleştiriler Türkiye'nin yönetim anlayışı kapsamında çekilen sıkıntıların böyle önemli bir Kurumu nasıl etkilediği üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu çalışmanın ana amacı da Kamu Görevlileri Etik Kurulunun öneminin yanı sıra Türkiye'deki yönetim anlayışının Etik Kurulunun yapısını ve işlevini nasıl etkilediği yönündedir.
Çalışmada kamuda etik kültürünü yerleştirmek geliştirmek, etik davranış ilkelerini belirlemek ve bu ilkelere aykırılıklarla ilgili inceleme ve araştırma yapmak üzere kurulan Başbakanlığa bağlı Kamu Görevlileri Etik Kurulunun yapısı ve etkinliği incelenmektedir. Bu amaçla öncelikle etik kavramından yola çıkıp, etik ile ilişkilendirilen kavramlara değinilerek etiğin yönetimdeki yeri ve önemi irdelenmektedir. Daha sonra kamu yönetiminde etiğin ulusal ve uluslararası alandaki çalışmaları ve uygulamaları incelenmektedir. Türkiye?de kamu yönetimi açısından etiğin gelişimi sorgulanmaktadır. Daha sonra Kamu Görevlileri Etik Kurulunun yapısı, etkinliği ve faaliyetleri ele alınarak Kurula yapılan başvurular analiz edilmekte ve Kurulun yapısına, işleyişine yönelik eleştirilere yer verilmektedir. Bu eleştiriler Türkiye?nin yönetim anlayışı kapsamında çekilen sıkıntıların böyle önemli bir Kurumu nasıl etkilediği üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu çalışmanın ana amacı da Kamu Görevlileri Etik Kurulunun öneminin yanı sıra Türkiye?deki yönetim anlayışının Etik Kurulunun yapısını ve işlevini nasıl etkilediği yönündedir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2847
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gülçin Yüksel İnal.pdf1.26 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

106
checked on May 27, 2024

Download(s)

62
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.