Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2848
Title: Aile işletmelerinin sürekliliği ve bir araştırma
Other Titles: Continuity of family business and a research
Authors: Feyzullah Eroğlu
Aydın, Gülden
Keywords: Aile İşletmelerinin Sürekliliği
Kurumsallaşma
Bilginin Sürekliliği
Çatışma ve Yönetimi
Famıly Business
Institutionalization
Knowledge Continuity
Conflict and Management
Issue Date: Jun-2011
Abstract: Bu araştırmanın amacı aile işletmelerinin öneminin kavranması, sürdürülebilirliğini etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve uzun ömürlü olabilmeleri için yapılması gerekenleri, kendisini kanıtlamış bölge ve ülke ekonomisinde söz sahibi, işletme yapısı ile de holding anlamında yeterli büyüklüğe ulaşmış bir aile işletmesi üzerinden ortaya koymaya çalışmaktır. Çalışmanın giriş bölümünde çalışmanın önemi, amacı, çalışmada izlenen yol üzerinde durulduktan sonra, birinci bölümde işletme türlerinden kısaca bahsedilerek aile işletmesi kavramı, aile işletmelerinin tarihi gelişimi, ekonomilerdeki yeri ve önemi ile aile işletmelerinin avantaj ve dezavantajları tespit edilerek aile işletmeleri için geliştirilmiş modeller incelenmiştir. Çalışmanın ikinci kısmında, süreklilik kavramı açıklanarak, aile işletmelerinin sorunları ve kapanma nedenleri incelenmiş, aile işletmelerinin sürdürülebilirliğini sağlayacak etmenler olarak aile işletmelerinde kurumsallaşma, bilginin sürekliliği ve çatışma yönetimi konuları değerlendirilmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde araştırmanın amacı, varsayımları, kapsamı ile araştırmada kullanılan araç ve yöntemler açıklanarak araştırmanın bulguları değerlendirilmiştir. Son olarak, yapılan çalışma sonucu değerlendirilmiş ve bir takım öneriler getirilmiştir.
The purpose of this study is to comprehend the importance of family business, to specify the factors effecting continuity and to present what to do for their being long-lived through a family business which has proved itself, has an important role in economy of region and country, and has reached enough holding magnitude with its business construction. In the introduction part of the study; the importance and the aim of the study and the way which is followed during the study, is described and in the following first chapter business types are told briefly and concept of family business, its historical development, its role and importance in economies and, advantages and disadvantages of family business are determined; models developed for family business are examined. In the second part of the study, term ?continuity? is explained and, problems of family businesses and reasons why they are closed are examined. Subjects about institutionalization in family businesses, continuity of knowledge and conflict management are reviewed. In the third part of the study, purpose of research, its assumptions, its comprehension and instruments and methods used in the research are explained, and research findings are evaluated. Finally, the result of the study that was, made was commentated and some advices are brought.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2848
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gülden Aydın.pdf1.15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

172
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

656
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.