Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2850
Title: Lise hazırlık sınıfları Türkçe dersi ve ders kitapları üzerine bir inceleme
Other Titles: A study of Turkish lessons and textbooks of preparatory classes
Authors: Gündoğdu, Gülsüm
Advisors: Önder Göçgün
Keywords: Ana dil
Türkçe ögretimi
Ders kitabı
Mother tongue
Turkish education
Textbook.
Abstract: Ana dilini etkin kullanabilme, hem birey hem de toplum açısından gereklidir. Ana dilin etkin kullanımı, hem bireyin toplum içinde diger bireylerle anlasmasını hem de egitim alanındaki ögrenmelerinin gerçeklesmesini kolaylastırır. Bireyin ana dilindeki basarısı ile okul basarısı ve çevre uyumu arasında yakın bir iliski vardır. Anadili ögrenimi, bütün derslerin temelini olusturur1. Ana dili etkin kullanabilme, ancak iyi bir ana dili egitiminden geçer. Okullarımızda gerçeklestirilecek iyi bir ana dili egitimi Türkçe derslerindeki çesitli etkinliklere ve bir araç olarak kullanılan ders kitaplarına baglıdır. Hazırlık sınıflarındaki Türkçe ögretimi ise agırlıklı olarak yabancı dil ögrenimi gören ögrencilerimiz için daha bir önem tasımaktadır. ste bu tez çalısmasında hazırlık sınıfları Türkçe dersi ve ders kitaplarından üçü incelenmistir. Bu tez çalısması giris, I., II.,III. bölüm ile sonuç ve öneriler bölümlerinden olusmaktadır. Giris bölümünde dilin ve ana dilin önemi, Türk Millî Egitiminin temel amaçları, lise hazırlık sınıfı Türkçe dersinin genel amaçları ile derslerde okuma, dil bilgisi ve kompozisyon etkinlikleri olarak yapılması öngörülen çalısmalar üzerinde durulmustur. Tezin I. bölümünde hazırlık sınıfı Türkçe dersleri incelenmis; II. bölümde hazırlık sınıfı Türkçe ders kitaplarından üçü biçim açısından Millî Egitim Bakanlıgı Ders Kitapları Yönetmeligi'ne göre degerlendirilmis, birbiriyle kıyaslanmıstır. III. bölümde ise bu üç ders kitabı içerik açısından incelenmistir. Ders kitaplarındaki metinler, yazar ve sairler ile kitaplardaki bölümler teker teker degerlendirilmistir. Sonuç bölümünde Türkçe dersleri ve ders kitaplarında tespit edilen durumlar ortaya konmus, eksiklikler yönetmelikler ısıgında belirtilmistir. Öneriler bölümünde ise yine yönetmeliklere göre çesitli öneriler sunulmustur.
Using the mother tongue effective is necessary for both person and society. Effectively usage of mother tongue makes easy both the communication of the people in the society and to come true the learnings in education. There is a close connection between the success in mother tongue, the school success and the harmony of the environment. Learning mother tongue forms the base of the all lessons1. The effectively usage of mother tongue depends on a good education of the mother tongue. A good education at school depends on the various activities in Turkish lessons and the usage of the textbooks as a tool. Turkish education in preparatory classes is more important for the students who learn mostly foreign language. Well in this thesis, Turkish lessons and the three textbooks in the preparatory classes are studied. This thesis, composed with introduction, section I, II and III, conclusion and suggestion parts. At the introduction part, the importance of the tongue and mother tongue, the basic aims of Turkish national education, the general aims of Turkish lessons in preparatory classes and reading, grammar and composition activities in lessons are studied. At the first part Turkish lessons in preparatory classes and the activities in lessons; at the second part the shapes of the three Turkish textbooks of preparatory classes are studied for the regulation of the National Education Ministry and are compared with each other. At the third part, the interior of the textbooks are studied. The texts, the authors and the poets, the each part of the books are examined. At the conclusion the situations of Turkish lessons and textbooks are said and the deficiencies are pointed. At the suggestion part the suggestions are presented according to the regulations.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2850
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gülsüm Gündoğdu.pdf814.06 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

94
checked on May 6, 2024

Download(s)

1,112
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.