Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2852
Title: Yerel siyasal alan ve siyasal yatkınlıkların yapısal-inşacı analizi: Denizli kenti örneği
Other Titles: Structual constructivist analysis of ?local political field? and political disposition: A case study of Denizli city
Authors: Çeğin, Güney
Advisors: Mehmet Meder
Keywords: Siyasal Alan
Siyasal Yatkınlık
Bourdieu
Denizli Yerel Siyasal Alanı
Political Field
Political Disposition
Denizli Local Political Field
Abstract: Bu çalışma, Denizli'de yaşayan toplumsal aktörlerin siyasal yatkınlıklarını (political dispositions) şekillendiren sosyal, ekonomik ve tarihsel koşulların, Denizli ?yerel siyasal alan?ında hangi tür izdüşümlere sahip olduğunu, aynı zamanda bu aktörlerin ?gündelik hayatın örgütlü pratikleri? aracılığıyla kendi siyasal tasavvurlarını nasıl inşa ettiklerini ve bu inşa sonucu oluşturdukları öznel siyasal stratejilerinin niteliğini soruşturmaktadır. Bu amaçla girişeceğimiz bu çalışma, toplumsal aktörlerin yatkınlık sistemlerini, diğer bir deyişle habituslarını oluşturan ekonomik, dinsel, kültürel vb. alanların ve bu alanların sosyo-tarihsel ve sosyo-ekonomik içeriklerinin betimlenmesini ve böylelikle de bireylerin siyasal pratiklerinin bu yatkınlık şemaları içinden temellendiği mekanizmaların açığa çıkarılmasını hedefleyerek, ?yapısal-tarihsel analize duyarlı etnografik bir saha araştırması? niteliğini taşımaktadır.
This study questions the projections in the field of Denizli ?local politics? of social, economic and historical conditions which have shaped political dispositions of societal actor living in Denizli and at the same time to show how these actors construct their own political ideas through ?organized practices of daily life? and analyze the quality of the subjective politic strategies they develop out of this construct. The study has the quality of ?an ethnographic field search sensible to the structural-historical analysis? by aiming at describing tendency systems of societal actors, or, in other words, economic, religious, cultural etc. fields which form their habitus and identifying socio-historical and socio-economic contents of these fields and thereby, revealing the mechanisms in which the political practices of the individuals are shaped within tendency schemes.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2852
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Güney Çeğin .pdf15.09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

490
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.