Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2855
Title: Eski Ön Asya'da siyasi evlilikler
Other Titles: Political marriages in ancient fore Asian
Authors: Duymuş, Hande Hanım
Advisors: Yusuf Kılıç
Keywords: Eskiçağ
Ön Asya
Siyasî Evlilik
Ancient
Fore Asian
Political Marriage
Abstract: Basit ve genel tanımıyla evlilik, kadın ve erkegin bir aile kurmak için hukukvasıtasıyla bir araya gelmesidir. Siyasî evlilik kavramı ise, bilinenin aksine, Eski ÖnAsya'da devletlerarası politikayı belirleyen bir kavram olarak karsımıza çıkmakta veanlamından uzaklasmaktadır. Yapılan bu evliliklere bakıldıgında, ?kadın?ın adeta biraraç oldugu ve devlet meselelerine bu evlilikler vasıtasıyla dâhil edildigi görülmektedir.Nitekim, söz konusu evlilikler sadece Ön Asya'da degil, tarih boyunca hemenhemen her cografyada ve her toplumda görülen tarihin seyrini degistiren siyasî niteliklievliliklerdir. Ancak biz, çalısmamızın sınırları geregi Eski Ön Asya'da yapılan siyasîevlilikleri incelemekle yetinmeyi uygun bulduk.Gerçekten Eski Ön Asya devletleri, tarihleri boyunca siyasî evlilik yoluylaakrabalık kurma politikasına basvurmuslar ve bunu, iç ve dıs siyasetlerinin vazgeçilmezbir unsuru haline getirmislerdir. Nitekim, söz konusu dönemde müttefik olmanın yolu,akrabalık kurmaktan geçmekteydi. Bu nedenle de büyük devletler siyasî evlilikleryoluyla sehir devletlerini ve diger toplumları vasallık sistemine dâhil ettikleri gibi, kendiaralarında da bu evlilikler vasıtasıyla ittifaklar kurmuslardır.
In a simple and general definition, marriage means that a woman and a manenter with the purpose of making a family by means of law. In contrast to generalknowledge, the concept of political marriage is appeared as a concept determiningpolitics among Ancient Fore Asian states and going away from its meaning, when thesemarriages are examined, it can be seen that a woman is a merely means and insterted inthe matters of states by means of these marriages.As a matter of fact, these marriages are political marriages changing the world?shistory and they aren?t only in Ancient Fore Asian but also they are seen in almost everysociety and region throughout the history. However, we have limited our study toexamine the marriages in Ancient Fore Asian states.In fact, Ancient Fore Asian states apply the politics of making relative by meansof political marriages throughout the history and they make these marriages essentialfor their policy. In that period, these marriages are made to be come ally. Because ofthese reasons, great states ally themselves with these political marriages and they makecity states and other countries a vassal system with these marriages.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2855
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hanım Hande Duymuş.pdf4.6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

52
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

120
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.