Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2862
Title: Ebeveyn ve öğretmen mükemmeliyetçiliğinin 5-6 yaş okul öncesi dönem çocuklarının algılanan kaygı düzeyini öngörmedeki rolü
Other Titles: The role of parent and teacher perfectionism on predicting anxiety level of 5 and 6 year old preschool children
Authors: Mustafa Buluş
Güngör, Hande
Keywords: Kaygı
Mükemmeliyetçilik
Okul Öncesi Dönem Çocukları
Anxiety
Perfectionism
Preschool Children
Issue Date: Jun-2009
Abstract: Bu tezde, ebeveyn ve öğretmen mükemmeliyetçiliğinin, okul öncesine devam eden 5-6 yaş çocuklarının algılanan kaygı düzeylerini ön görmedeki rolleri incelenmektedir. Veri toplamak amacıyla, Okul Öncesi Kaygı Ölçeği (Ebeveyn Formu), Okul Öncesi Kaygı Ölçeği (Öğretmen Formu), Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği ve araştırmacı tarafından oluşturulan öğretmen ve ailelere yönelik kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırma, Denizli İl Merkezinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı anasınıflarına ve bağımsız anaokullarına devam etmekte olan 5 ve 6 yaşlarında 379 çocuğun ebeveynleri ve öğretmenleri ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verilerinin analizinde çoklu ve aşamalı regresyon, ANOVA, Tukey Post-Hoc Test ve korelasyon istatistiki tekniklerden yararlanılmıştır. Annelerin ve babaların tek başlarına sosyal düzene yönelik mükemmeliyetçilik düzeylerinin ebeveynin algıladığı çocuk kaygısının anlamlı yordayıcısı olduğu görülmekle birlikte, kendilerine yönelik ve başkalarına yönelik mükemmeliyetçilik düzeylerinin kaygı üzerinde anlamlı yordayıcı olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra öğretmenin algıladığı kaygı düzeyleri üzerinde öğretmen mükemmeliyetçilik düzeyinin anlamlı bir yordayıcı olmadığı belirlenmiştir.
This thesis analyses the roles of parent and teacher perfectionism on predicting anxiety levels of 5 and 6 year old preschool children. The data collection was done through the use of Preschool Anxiety Scale (Parent Form), Preschool Anxiety Scale (Teacher Form), Multi-dimensional Perfectionism Scale and Personal Information Form (Parent and Teacher Form). The last form was developed by the researcher of the thesis. The study was carried out with parents and teachers of 379 preschool children in kindergartens (privately owned or run by the Ministry of Education) in the city of Denizli. The data were analyzed using multiple and stepwise regressions, ANOVA; Tukey Post-Hoc Test and correlation statistics tests. The results indicated that the social-oriented perfectionism levels of mothers and fathers were valid estimators of parental observation of the children?s anxiety level. On the other hand, it was found that self-oriented and other-oriented perfectionism levels of parents were not the valid estimators of parental observation of the children?s anxiety level. In addition, it was determined that the teacher?s perfectionism level was not significant on teacher?s perception of the children?s anxiety level.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2862
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hande Güngör .pdf2.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 29, 2023

Download(s)

34
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.