Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2868
Title: Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun "Yaban" adlı romanındaki fiil-durum biçimbirim ilişkisi
Other Titles: The relationship of verb-cases' morphemes in "Yaban" named novel by Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Authors: Hacı Ömer Karpuz
Arslan, Hatice
Keywords: Türkçenin fiilleri
Durum biçimbirimleri
Türkçe dilbilgisi
Biçimbilgisi
Yaban romanı
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Verbs of Turkish
Cases-Morphemes
Turkish grammar
Morphology
“Yaban” novel
Issue Date: Jul-2011
Abstract: Bu çalışmada Yakup Kadri Karaosmanoğlu' nun Yaban adlı romanındaki fiil - durum biçimbirim ilişkisi üzerinde durulmuştur. Çalışma, Giriş, İnceleme, Değerlendirme, Sonuç ve Kaynakça kısımlarından oluşmaktadır. Giriş kısmında bilim adamlarının, Türkçedeki fiil ve durum biçimbirimlerle ilgili görüşleri ele alınmış ve kısaca değerlendirilmiştir. İnceleme kısmında ?Yaban? metninden tespit edilen 8541 fiil, bu fiillerle kullanılan durum biçimbirimler, bunların işlevleri ve yapıları ile geçtikleri cümleler, sayfa ve satır numaraları sıralanmış ve liste halinde verilmiştir. Bu verilere bağlı olarak fiiller ve durum biçimbirimler, Değerlendirme kısmında yapısal ve işlevsel özelliklerine ve ilişkilerine göre geçiş sıklıkları ve geçiş oranlarıyla birlikte 110 tane tabloda sunulmuştur. İnceleme ve değerlendirmelerimiz sonucunda 981 farklı fiilin 48 farklı durum biçimbirimle 8541 kez kullanıldığı tespit edilmiştir. Değerlendirme kısmındaki tablolarda verilen fiil ? durum biçimbirim ilişkileriyle ilgili nicel değerler, Sonuç kısmında maddeler halinde sunulmuştur.
In this thesis, we examined the relationship between verbs-case morphemes in ?Yaban? novel by Yakup Kadri Karaosmanoglu. Work has the sections of Introduction, Review, Evaluation, Conclusion and Bibliography sections. We considered the views about Turkish verbs and case-morphemes of Turcologists, and briefly evaluated them. We listed 8541 verbs that we found in novel, and given information about cases-morphemes used combination of them, their functions, structures and numbers written pages and lines. Verbs and cases- morphemes are analyzed and presented in the total 110 tables according to structural and functional properties, and relationships, frequency of usage of them . as a result of the our reviews and evaluations, we found 981 verb is used 8541 times with 48 different cases. Quantitative values are presented in the Results section item by item
URI: https://hdl.handle.net/11499/2868
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hatice Arslan.pdf9.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

172
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

68
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.