Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2870
Title: Atabetü'l-Hakayık'ın gramatiksel bağlam ve sıklık sözlüğü
Other Titles: Glossary of grammatical context and frequency of Atabetü'l-Hakayık
Authors: Demiryürek, Hatice
Advisors: Bilge Özkan Nalbant
Keywords: Atabetü’l-Hakayık
Sözlük
Sözlükçülük
Bağlam ve Sıklık
Atabetü’l-Hakayık
Dictionary
Leksikologi
Contet and Frequency
Abstract: Bu çalışma Orta Türkçe dönemi ilk Türk-İslâm eserlerinden biri olan Atabetü'l-Hakayık üzerine yapılan bir incelemedir. Karahanlı Türkçesiyle kaleme alınan dinî-tasavvufî ve didaktik eserin sözcük hazinesi üzerinde bağlam ve geçiş sıklığı göz önüne alınarak çalışılmıştır. Çalışma üç ana bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde eser ve yazarı hakkında çeşitli kaynaklardan yararlanılarak bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Kaynaklar dipnotlar halinde belirtilmiştir. İkinci bölüm ise çalışmamızın asıl önemli kısmını içermektedir. Bu bölümde eserin sözcükleri alfabetik olarak sıralanmış, geçiş sıklığı ve bağlamı bakımından incelenmiştir. Ayrıca eserin tersten sıralı sözcük sıklığı, harf sıklığı, hece sıklığı, sözcük sıklığı, sözcük tipi sıklığı, hece tipi sıklığı da ayrı başlıklar altında verilmiştir. Çalışmamızdan yararlanmak isteyen araştırmacılara da yardımcı olmak için bu bölümün başına `'Sözlük Kullanım Kılavuzu'' koyulmuştur. Son olarak bulgular ve sonuç başlıkları adı altında çalışmamızın geneliyle ilgili kısaca bilgi verilmiştir. Tezimizin Türk dili alanında yapılacak çalışmalara kaynaklık edeceğini ummaktayız. Anahtar Kelimeler: Atabetü'l-Hakayık, Sözlük, Sözlükçülük, Bağlam ve Sıklık.
This work is an examination about Atabetü?l-Hakayık, which is one of the first Turkish and Islamic masterpieces of the Middle Turkish Period. The religious didactic and Islamic ? Mystic work called as Atabetü?l-Hakayık written in Karahanlı Turkish is studied on word knowledge taking into consideration grammatical context and frequency dictionary. The work come into exist from three main episode. In the first episode some knowledge from different sources is given about the work and the writer of the work and the writer of the work. Sources are demonstrated as postscripts. Second episode concludes the main part of my work. In this episode, the words of the work is ordered as alphabetical and the words are examined from the point of view transition frequency and context. As well, the opposite order frequency of the words on the work is given as an isolated heading. In the third episode it is offered with a briefly general evalvation under the conclusion heading. I hope that my thesis will be a source to the workings written in the Turkish Language Departmant. Keywords: Atabetü?l-Hakayık, Dictionary, Leksikologi, Contet and Frequency.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2870
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hatice Demiryürek.pdf1.83 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

92
checked on May 27, 2024

Download(s)

672
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.