Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2880
Title: Grup alışveriş sitelerinin sosyal medyadaki uygulamalarının değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of group shopping websites' applications in social media
Authors: Akbaş, Havva
Advisors: Selçuk Burak Haşıloğlu
Keywords: Elektronik pazarlama
Sosyal Medya
Sosyal Medyada Pazarlama
Elektronik ticaret
Grup Alışveriş Siteleri
İçerik Analizi
Electronic Marketing
Social Media
Social Media Marketing
Electronic Commerce
Group Shopping Websites
Content Analysis
Abstract: İnternet?in hızlı gelişimi endüstride önemli değişiklikleri oluşturmuştur. Pazarlamanın ve ticaretin geleneksel ortamdan elektronik ortama kayması da oluşan değişikliklerden biridir. Elektronik ortamda gerçekleşen ticaret biçimi, geleneksel ticarete kıyasla yarattığı maddi avantajlar sayesinde kısa zamanda hızlı gelişim göstermiştir. Ticarete en az maliyetle başlayabilme, kısa zaman ve az bütçe ile çok insana ulaşabilme elektronik ticaretin sağladığı rekabet edilmesi zor avantajlardandır. Elektronik ticaretin geleneksel ticaretten bir diğer farkı ise pazarlamasının uygulandığı kanallardır. İnternet ortamında gerçekleştirilen sosyal medya pazarlaması son yıllarda hızla gelişen bir alandır. Sosyal medya platformları tüketicilerle işletmeleri buluşturma ve çift taraflı bir etkileşim yaratması ile pazara yeni bir anlayış getirmiştir. Tüketici odaklı bu anlayış tüketicinin ürünü arama, görüş alma, satın alma, geri bildirimde bulunma gibi davranışlarını da değiştirmiştir. İnternet?le gelişen yeni teknolojiler elektronik ticaretinin yaygınlığını arttırmış ve farklı platformlar ve pazarlama ağları ile yeni bir ekonomi oluşturmuştur. Grup alışveriş siteleri ise bu yeni oluşumlardan biridir. Gün geçtikçe sayıları artan grup alışveriş siteleri gücünü İnternet ortamından ve de sosyal platformlardan almaktadır. Bu çalışmada Türkiye?de faaliyet göstermekte olan yedi grup alışveriş sitesinin Web sayfaları ve de sosyal medyadaki sayfaları incelenmiş, alışveriş sitelerinin etkinliğini ölçmek amaçlanmıştır.
The rapid evolution of the internet has caused important changes on industry. One of the changes is that traditional marketing and commerce is shifting from electronic marketing to electronic commerce. Commerce which occurred in the electronic environment has shown rapid improvement in a short time compared to the traditional commerce. Low entry costs and accessing with a low budget to many customers in a short time are advantages that are hard to compete with. The other difference of electronic commerce from the traditional commerce is marketing channels. In recent years, social media marketing is a rapidly developing area. Social media platforms are gathering customers with companies and bringing new understanding to the market. This customer oriented understanding has changed the way customers search for the product, obtain new information and get feedback. New technologies that arise from development of the internet increase the use of electronic commerce and produce new economies and platforms. One of these platforms is group shopping sites. Group shopping sites that take their power from the internet and social platforms are increasing day by day. In this research, group shopping sites operating in Turkey are examined by analyzing their Web pages and social media pages.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2880
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Havva Akbaş.pdf1.34 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

48
checked on May 27, 2024

Download(s)

36
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.