Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2890
Title: Eskiçağ'da Anadolu'da dokuma (M.Ö. 1974-1719)
Other Titles: Weaving in ancient Anatolia (B.C.1974-1719)
Authors: Yusuf Kılıç
Çelik, Hüsrem
Keywords: Anadolu
Asur Ticaret Kolonileri
Ticaret
Dokuma ve Dokunmuş Kumaş
Anatolia
Assyrian Trade Colonies
Trade
Weaving and Weaved Fabric
Issue Date: Jun-2014
Abstract: Çalışmamızda, Çivi Yazılı Belgeler ışığında Eskiçağda Anadolu'da Dokuma faaliyetlerinin nasıl ve nerede gerçekleştirilmiş olduğu araştırılmıştır. Bu doğrultuda Anadolu coğrafyasının dokuma ve tekstil alanında, diğer toplumlara nazaran bir hayli gelişmişlik düzeyi gösterdiği ortaya çıkmıştır. Nitekim yapılan araştırmalar sonucunda dokuma işleminin başlangıcı günümüzden yaklaşık olarak 8.000 yıl öncesine dayanmakta; şöyle ki son zamanlarda Konya'nın Çatalhöyük yerleşiminde yapılan kazılardan ortaya çıkan bulgulardan anlaşıldığı kadarıyla da, dokunmuş kumaşın tarihini genişletmek daha da mümkündür. Diğer taraftan Asur Ticaret Kolonileri Dönemi'nde Anadolu'da en faal dönemini yaşayan dokuma ve dokumacılığın, o dönemin şartlarında Anadolu'da yaşayan toplumlar için bir nevi iş kapısı konumunda olduğu da anlaşılmıştır. Asur Ticaret Kolonileri Dönemi'nde Anadolu toplumunun diğer toplumlarla gerçekleştirdiği ticarette etkin bir rol oynayan ve en fazla göze çarpan ticari emtialar arasında dokunmuş kumaşların olduğu anlaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Anadolu, Asur Ticaret Kolonileri, Ticaret, Dokuma ve Dokunmuş Kumaş.
In this study, it was investigated how and where the weaving activities took place in Ancient Anatolia under the light of cuneiform records. In line with this, it appeared that Anatolian region had higher level of weaving and textile activities compared to other societies. The studies conducted shows that the start of weaving activities dated back to 8.000 years past from now and it is even possible to go back further in the history of weaved fabrics under the light of recent excavations settlement of Çatalhöyük in Konya. Additionally, it is also understood that weaving and textile were an important work area for the people inhabiting in Anatolia in the Assyrian Trade Colonies period in which weaving and textile gained the highest popularity in Anatolia. It is also understood that weaved fabrics were among the remarkable products, having an active role, in the trade the Anatolian society did with other societies during the Assyrian Trade Colonies period. Key Words: Anatolia, Assyrian Trade Colonies, Trade, Weaving and Weaved Fabric.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2890
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hüsrem Çelik .pdf5.01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

18
checked on May 29, 2023

Download(s)

298
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.