Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2901
Title: İbrayım Yusupov'un Begligiñdi Buzba Sen adlı şiir kitabındaki şiirlerin dil ve üslûp bakımından incelenmesi (Metin-aktarma-üslûp-dizin)
Other Titles: The analyse of the poems in İbrayım Yusupovs poet book named Begligiñdi Buzba Sen in terms of language and style of writing (Text-transfer-style-index)
Authors: Yıldız, İsmail
Advisors: Ceyhun Vedat Uygur
Keywords: İbrayım Yusupov
Karakalpak
Begligiñdi Buzba Sen
Dil ve Üslûp
Edebiyat
Style and Language
Literature
Abstract: Bu araştırmada şair İbrayım YUSUPOV'un Kiril alfabesi ile basılmış ?Begligiñdi Buzba Sen? adlı şiir kitabı transkribe edilerek Türkiye Türkçesine aktarılmış; şiirlerdeki kelimelerin dizini yapılmış; şiirler dil ve üslûp bakımından incelenmiştir. Ayrıca incelediğimiz kitaptan hareketle Karakalpak Türkçesinde ve edebiyatında Türkçenin nasıl kullanıldığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Kelimelerin şiir içinde hangi özelliklerde ve anlamlarda kullanıldığı, şairin kişisel düşüncelerini dilin hangi yönüne ağırlık vererek yansıttığı belirlenmeye çalışılmıştır. Şairin hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilerek daha çok tanınması amaçlanmıştır. Karakalpak Türkçesi ve edebiyatı ile ilgili çeşitli kaynaklardan yararlanılarak şairin dili ve üslûbu hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. Türk ve dünya edebiyatı açısından önemli bir şair olan İbrayım Yusupov, şiirleriyle yaşadığı coğrafyanın kültürel ve sosyal özelliklerini başarıyla dile getirmiştir. Yazdığı eserleriyle halkının yol göstericisi ve sözcüsü olmuştur.
In our thesis, initially we transcribed İbrayım YUSUPOV?s poetry book named ?Begligiñdi Buzba Sen? published in Cyrillic alphabet and transleted the book into Turkey-Turkish. We also indexed the words in the poems and analysed them in terms of language and style of writing. In addition, we have tried to determine how Turkish is used in Karakalpak?s Turkish and literature through the book being studied. It has been tried to detect meaning and properties of the words used in the poem and also which manner of language the poet reflects his own opinions. Our aim is to make him wellknown by giving some information about his life and works. The poet?s style and language have been evaluated by using resources related to Karakalpak-Turkish and literature. İbrayım YUSUPOV, who is an important poet for Turkish literature and world literature, has depicted the cultural and social features of the places where he lived. He became the guide for his folk with his works.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2901
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
İsmail Yıldız.pdf3.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

46
checked on May 6, 2024

Download(s)

1,058
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.