Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2906
Title: Beşeri sermayenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi: Türkiye örneği
Other Titles: The effect of human capital on economic growth: Turkey model
Authors: Mehmet İvrendi
Berkman, Kerem
Keywords: Beseri sermaye
Ekonomik büyüme
İçsel büyüme modeli
Human capital
Economic growth
Endogenous growth model
Issue Date: Jul-2008
Abstract: Geçen yüzyılın son çeyreğinde giderek önemi artan ve içinde bulunduğumuz dönemde etkisini daha iyi hissettiğimiz beşeri sermaye, bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır.Beşeri sermaye kavramı, unsurları ve ölçülmesi ile değerlendirildikten sonra ekonomik büyüme ile ilişkisinin boyutu açıklanmaya çalışılmıştır. Beşeri sermaye indeksi için literatürdeki üç farklı yöntem kullanılarak ekonomik büyüme üzerindeki etkisini incelemek üzere Lucas'ın (1988) iki sektörlü modeline dayanan üç model oluşturulmuştur. Analiz sonuçlarına göre ekonomik büyüme üzerinde beşeri sermayenin etkisi pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Anahtar Kelimeler : Beşeri sermaye, Ekonomik büyüme, İçsel büyüme modeli
This thesis base on what is increasingly importance in last century end of quarter and including our living period, human capital. At first, human capital?s concept, elements and measurement evaluated and then have worked on explain relation with economic growth. With three method meausured human development index and composed dependent on this human development indexes, based on Lucas (1988) two sector model. According to analysis result, human capital?s effect on economic growth is in positive way and statistically significant. Key Words : Human capital, economic growth, endogenous growth model
URI: https://hdl.handle.net/11499/2906
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kerem Berkman .pdf1.31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

104
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

398
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.