Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2912
Title: Bireysel emeklilik sistemi ve ekonomik etkileri
Other Titles: Private pension system and its economic effects
Authors: Paksu, Tufan Mehmet
Advisors: Abdülkadir Işık
Keywords: Bireysel emeklilik
Özel emeklilik sistemi
Ekonomik etkiler
Private pension system
Economic effects
Abstract: Bu çalışmanın amacı bireysel emeklilik sisteminin yararlı ve aksayan yönlerinin tespit edilerek, bu sistemin ekonomik yapıya sağlayacağı katkıların ortaya çıkmasının sağlanmasıdır. Bugün gelişmiş olan ülkelerde bu sistem, işlerliğinin sağlandığı ölçüde gelir dağılımından, tasarruf düzeyinin yükseltilmesine, düşük maliyetli borçlanma kaynaklarının oluşmasından, yatırımların ve dolayısıyla ekonomik büyüme ve kalkınmanın artırılmasına kadar birçok amaca hizmet etmektedir. Bu çalışmanın verileri, geçmiş yıllara yönelik iktisadi makalelerden, tezlerden ve iktisat ve maliye kitaplarından alınmıştır. Veriler çeşitli vergisel istatistiklerle desteklenmiştir. Çalışmada ülkemiz için yeni sayılabilecek olan bireysel emeklilik siteminin işleyişinin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi yoluyla sistemin yararlarını ortaya koyulmuştur. Bu sistemin uzun vadede emeklilerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesine olanak sağladığı belirlenmiştir. Sosyal açıdan, bireysel tasarrufların oluşturacağı emeklilik fonları ile ekonomiye ciddi kaynak yaratılacak ve ekonomik açıdan ülkemiz için çok önemli bir adım atılmış olacağı söylenebilir
The aim of this study is to determine advantages and problematic faces of private pension and to find out its outcomes related with economic system. Today, in developed countries, it is helpful to overcome the unfairness the income distribution, to increase the saving levels, to provide the formation of low financed dept, increase the investments thereby development. The data of the study were obtained from the papers, thesis, dissertations, and economy and public finance books of recent years. Data were supported with miscellaneous statistics related with taxes. In this study, the advantages of private pension systems were found out by investigating the private pension system in detail. It is determined that this system improve life quality in long term. From Social perspective, pension founds driven by personal savings give important support to economy therefore a significant step will be taken.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2912
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mehmet Tufan Paksu.pdf969.57 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

144
checked on May 27, 2024

Download(s)

308
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.