Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2918
Title: Hierapolis kuzey nekropolü (159d nolu tümülüs) anıt mezar ve buluntuları
Other Titles: Monumental tomb and finds in Hierapolice north necropolis (tumulus no 159d)
Authors: Celal Şimşek
Okunak, Mehmet
Keywords: Hierapolis
Nekropol
Tümülüs
Unguentarium
Kandil
Hierapolis
Necropolis
Tumulus
Unguentaria
Oil-lamp
Issue Date: 2005
Abstract: 2001 Yılında Denizli Müzesi Müdürlüğü Başkanlığı'nda gerçekleştirilen ?Hierapolis-Kuzey Nekropolü Kazı Çalışmalarında? Hierapolis Antik Kenti'nin kuruluşu ile ilgili tarihsel sorulara da çözüm olabilecek Hellenistik Dönem'e ait soyulmamış bir tümülüs açığa çıkartılmıştır. 159 no.lu mezar podyumunun altında kalan tümülüse 159D numarası verilmiştir. Kesilmiş traverten bloklardan yapılmış olan tümülüs, kısa dromos ve üzeri tonoz örtülü kare planlı mezar odasından oluşur. Bu mezar Hierapolis Nekropolü'nde şimdiye kadar soyulmamış olarak ele geçen az sayıdaki örnekten biridir. Mezar buluntuları, Hierapolis kentinin kuruluş tarihi, ölü gömme gelenekleri ve yerel seramik üretiminin tespit edilmesi açısından büyük önem taşır. Çalışmamızdaki amaç, 2001 yılında kazılan tümülüsün buluntuları ışığında Hierapolis kentinin kuruluş tarihini yeniden irdeleyerek, Hierapolis Nekropolleri'ndeki tümülüslerde ölü gömme geleneklerine bu yeni mezarın katkılarını saptamaktır. Ayrıca mezarda ölü hediyesi olarak bulunan seramikler üzerinde gerekli araştırmaları yapıp bunların ne derece yerel ne kadar ithal olduğunu belirlemektir. Çalışmanın sonucunda yeni ortaya çıkarılan 159D no.lu tümülüs buluntularının, Hierapolis Antik Kenti'nin M.Ö. 3. yy.da kent kimliğine sahip olduğunu kanıtlamıştır. Hierapolis Nekropolleri'nde inhumasyon gömü geleneğinin yanında, kremasyon gömü geleneğinin de varlığı bu mezarla birlikte tespit edilmiştir. Ayrıca bu mezar, Lykos Vadisi'nde bir geçiş noktasında yer alan Hierapolis'in, hem yerel seramik üretimini, hem de çeşitli Batı Anadolu merkezleri (Bergama vd.) ile denizaşırı ülkelerden (Güney İtalya) seramik ithal ettiğini ortaya koymuştur. Anahtar sözcük: Hierapolis, Nekropol, Tümülüs, Unguentarium, Kandil
An uncovered tumulus revealed which belongs to Hellenistic Period and can be an answer to the questions about the foundation of Hierapolis, during the ?Hierapolis North Necropolis Excavations? in 2001 by the presidency of Directorate of Denizli Museum. The tumulus named as no. 159D which placed under the podium of tomb no. 159. The tumulus constructed by ceased travertine blocks and formed with a short dromos and a square-planned chamber that covered by a cradle vault. This tomb is one of the rare samples which are revealed uncovered tombs in the Necropolis of Hierapolis. The finds of the tomb are bearing importance for the foundation date of Hierapolis, burial customs and establishment of local pottery production. The purpose of our study is, in the light of the finds of tumulus that excavated in 2001, to establish the contribution of this new tomb to the burial customs in the tumuli of the Necropolis of Hierapolis by scrutinizing the foundation date of Hierapolis. Besides, to establish the burial gifts if they are imported or local production by making necessary researches on them. Results of the study, the just revealed finds of tumulus no. 159D are proved that the Hierapolis ancient city held the city identity in the 3rd century B.C. The presence of the cremation burial custom beside the inhumation burial custom in the Necropolis? of Hierapolis is proved by this tomb. Furthermore, this tomb exposed both the local pottery production and importation from the various West Anatolian centers (Bergama, etc.) and oversea countries (South Italy) of Hierapolis which placed on a transition point in the Lycus Valley.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2918
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mehmet Okunak.pdf27.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

364
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

298
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.