Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2922
Title: Obezitenin iktisadi belirleyicileri
Other Titles: Ekonomic determinatives of obesity
Authors: Çetin, Melike
Advisors: Özcan Uzun
Keywords: Anne emek arzı
Hanehalkı geliri
Çocukluk dönemi obezitesi
Hausehold İncome
Maternal Emplyment
Chilhood Obesity
Abstract: Amaç: Bu çalışmada, Denizli İli Merkez İlköğretim Okullarında öğrenim gören 6?11 yaş grubundaki çocukların vücut kitle indeksleri üzerinde, hane halkı geliri ve anne istihdamı değişkenlerinin, bir etkisinin olup olmadığı araştırılmaktadır. Gereç ve yöntem: Bu araştırmada Denizli İli Merkez İlköğretim Okullarından 18 farklı İlköğretim okulunda öğrenim gören 6?11 yaş grubundaki 253 çocuğun anne babasına anket uygulaması yapılmıştır. Hanehalkı geliri bilgileri anne emek arzı bilgileri ve çocuğun okul ile beslenme alışkanlıkları üzerine olan bilgiler veri olarak toplanmıştır. Bulgular: Hanehalkı geliri çocuğun vücut kitle indeksi üzerine düşük gelirli gruplarda negatif yüksek gelirli gruplarda pozitif bulunmuştur. Ayrıca annenin emek arzı da çocuğun vücut kitle indeksi ile pozitif ilişkilidir. Sonuç: Bu araştırmada ekonomik değişkenlerden Hanehalkı geliri ve annenin emek arzı değişkenlerinin çocukluk dönemi obezitesi üzerine etkileri tahmin edilmiş ve iki değişkeninde çocuğun VKİ'si üzerine etkili olduğu gözlenmiştir. Fakat çocukluk dönemi obezitesi üzerine olan annenin emek arzı ve okul harçlıkları değişkenlerinin etkisi gözlenmemiştir.
Aim: In this Project, it is investigated that whether variants of household income and maternal employment have the effect on body mass index of children who are received education in central primary schools of Denizli city and whose age group is between 611 Material and Procedure: In this Project? a questionnaire is given to parents of 253 children who are received education in 18 different central primary schools and whose age group is 611. Household income data, maternal employment data and child?s school and nutrition habits data are collected. Results: It?s found that household income has a negative effect on body mass index for lowincome groups whereas a positive effect for highincome groups. Besides, maternal employment affects body mass index positively. Conclusion: In this Project, effect of economical variants of household income and maternal employment on childhood obesity are estimated and found that both two variants affect the child?s BMI. However, it is not observed that mother?s education and allowance variants affect childhood obesity.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2922
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Melike Çetin.pdf880.97 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

32
checked on May 6, 2024

Download(s)

24
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.