Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2930
Title: Denizli kentsel alanının yönetim alternatifleri
Other Titles: Management alternatives of Denizli urbanised area
Authors: Ciğeroğlu, Mısra
Advisors: Hüseyin Özgür
Keywords: Denizli
Orta Ölçekli Kentsel Alan
Metropoliten Alan
Kent Yönetimi
Belediye Yönetimi
Bütünsehir
Büyüksehir Belediyesi
Medium-Sized Urban Area
Metropolitan Area
City Management
Municipality Management
Unicity
Greater Municipality Management
Abstract: Sahip oldukları nüfus, alan, olanaklar ve parçalanmıslık düzeyi bakımından degisiklik gösteren kent ve kentsel alanların en verimli, etkili, demokratik sekilde yönetilmesi, farklı yönetim modellerinin uygulanmasını gerekli kılmaktadır. Türkiye'de de büyüksehir belediyeleri için 1984'den köyler içinse 1924'den itibaren farklı yönetsel modeller uygulanmakla birlikte, büyüksehirler dısında kalan çesitli büyüklük ve özellikteki belediyeler tek bir Kanunla yönetilmektedir. Oysa, günümüz Türkiye'sinde yüzlerce belediye farklı özelliklerdeki çok sayıda orta ve küçük ölçekli kentsel alanların birer parçasıdır. Özellikle büyüksehir belediyesi statüsü kazanamamıs ancak belli bir nüfus ve alan büyüklügü ile ekonomik, sosyal ve kültürel gelismeye sahip kentsel alanlardaki belediyeler ayrı yönetsel modellere ihtiyaç duymaktadır. Çalısmanın birinci ana amacı orta ölçekli Denizli kentsel alanındaki parçalanmıs idari yapıdan kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik alternatiflerin saptanmasıdır. Denizli kentsel alandaki belediye, köy ve sivil toplum kuruluslarının bu alternatiflere bakıslarının tespit ve analizi çalısmanın ikinci temel amacıdır. Çalısmanın birinci bölümünde Denizli Kentsel Alanı tanımlanmaktadır. kinci bölümde orta ölçekli kentsel alan yönetimi modelleri ve üçüncü bölümde, Türkiye'de hukuki düzenlemelerde kentsel alan yönetimi incelenmektedir. Dördüncü bölümde, Denizli kentsel alanının yönetimine iliskin alternatifler irdelenmekte, besinci bölümde ise Denizli kentsel alanının yönetim alternatiflerin iliskin alan arastırmasından elde edilen veriler analiz edilmektedir. Sonuç bölümünde literatür, inceleme ve bulgulara iliskin genel degerlendirme yapılmaktadır.
The most efficient, effective and democratic way of management of urbanized areas that are diversified in the sense of population and resources necessitates of different management models. While in Turkey, since 1984 for the greater municipalities and since 1924 for the villages different administrative models have been applied, the municipalities in various sizes and characteristics out of greater municipalities have been governed by just one Act. However, in contemporary Turkey, hundreds of municipalities are parts of many small and medium-sized urbanized areas with different characteristics. Especially, the urbanized areas which are not granted metropolitan municipality statutes but on the other hand have a certain population and area size with economic, social and cultural development, need separate administrative models. The main purpose of this study is to confirm the alternatives for the problems that grow out of the divided administrative structure of medium-sized Denizli urbanized area. To ascertain and analyze the views of leader of chosen municipalities, villages and non-governmental organizations about these alternatives is the second main purpose of this study. In the first chapter of the study, Denizli urbanized area is defined. In the second and third chapter, management models of the medium-sized urbanized areas and urbanized area management in the Turkish legal arrangements are examined. After the explication of the alternatives concerning the management of Denizli urbanized area in the fourth chapter, the data regarding the management alternatives of the Denizli urbanized area which have been obtained from the field research are analyzed in the fifth chapter. In conclusion, there is an assessment related to literature, analysis and findings.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2930
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mısra Cigeroglu.pdf3.48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

48
checked on May 27, 2024

Download(s)

70
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.